JingYuan – China

Máy kéo thép, kéo cáp, kéo bu lông- Máy thử vạn năng 1000kN điều khiển máy tính JingYuan Model WEW-1000B

Máy kéo thép, kéo cáp, kéo bu lông- Máy thử vạn năng 1000kN điều khiển máy tính Model WEW-1000B / Hãng  Jingyuan- Trung Quốc -Điều khiển vi xử lý điện tử và kết nối với máy tính, hiển thị trên màn hình thông máy tính có phần mềm xử lý kèm theo. -Có khả năng […]

Máy kéo thép- Máy thử vạn năng 1000kN điện tử điều khiển bằng máy tính JingYuan Model WEW-1000B

Máy kéo thép- Máy thử vạn năng 1000kN điều khiển máy tính Model WEW-1000B / Hãng  Jingyuan- Trung Quốc -Điều khiển vi xử lý điện tử và kết nối với máy tính, hiển thị trên màn hình thông máy tính có phần mềm xử lý kèm theo. -Có khả năng vẽ biểu đồ thông qua […]

Máy kéo thép- Máy thử vạn năng 1000kN điện tử JingYuan Model WES-1000B

Máy kéo thép- Máy thử vạn năng 1000kN điện tử Model WES-1000B / Hãng Jingyuan- Trung Quốc -Điều khiển vi xử lý điện tử và kết nối với đầu đọc hiển thị trên màn hình LCD. -Có máy in kèm theo để in kết quả thử nghiệm -Thiết kế chủ yếu dùng để thí nghiệm […]

Máy kéo thép- Máy thử vạn năng 1000kN điện tử JingYuan Model WES-1000G

Máy kéo thép- Máy thử vạn năng 1000kN điện tử Model WES-1000G / Hãng Jingyuan- Trung Quốc -Điều khiển vi xử lý điện tử và kết nối với đầu đọc hiển thị trên màn hình LCD. -Thiết kế chủ yếu dùng để thí nghiệm kéo, nén, uốn vật liệu kim loại. –Hệ thống ngàm kẹp […]

Máy kéo thép- Máy thử vạn năng 1000kN loại cơ JingYuan Model WE-1000B

Máy kéo thép- Máy thử vạn năng 1000kN loại cơ Model WE-1000B / Hãng Jingyuan- Trung Quốc -Thiết kế chủ yếu dùng để thí nghiệm kéo, nén, uốn vật liệu kim loại. -Máy có Cylinder nằm dưới nên chiều cao thấp -Có bộ phận tự ghi bằng cơ kèm theo máy. –Điều khiển hàm kẹp […]

Thiên Ý © 2016 Thiên Ý