Julabo – Germany

Bếp cách thuỷ lắc Julabo Model SW22

Bếp cách thủy lắc Model SW20, Cat.no.: 9550322 Hãng Sx : Julabo- Đức -Thích hợp trong phòng thí nghiệm, nuôi cấy, điều chỉnh nhiệt độ mẫu,… -Vật liệu lòng bể bằng thép không rỉ, vỏ ngoài sơn phủ chống ăn mòn. -Điều khiển vi xử lý điện tử PID, hiển thị số LED -Hiển thị giá trị […]

Bếp cách thuỷ 30 lít Julabo Model Pura 30

Bếp cách thủy 30 lít Model Pura 30 , Cat.no.: 9550430 Hãng Sx : Julabo- Đức -Thích hợp trong phòng thí nghiệm, nuôi cấy, điều chỉnh nhiệt độ mẫu,… -Màn hình sáng hiển thị số LED giá trị nhiệt độ, với bộ hẹn giờ tích hợp sẵn -Thang nhiệt độ  :        +18°C (m.trường) … +99.9°C -Độ ổn […]

Bếp cách thuỷ 22 lít Julabo Model Pura 22

Bếp cách thủy 22 lít Model Pura 22 , Cat.no.: 9550422 Hãng Sx : Julabo- Đức -Thích hợp trong phòng thí nghiệm, nuôi cấy, điều chỉnh nhiệt độ mẫu,… -Màn hình sáng hiển thị số LED giá trị nhiệt độ, với bộ hẹn giờ tích hợp sẵn -Thang nhiệt độ  :        +18°C (m.trường) … +99.9°C -Độ ổn […]

Bếp cách thuỷ 14 lít Julabo Model Pura 14

Bếp cách thủy 14 lít Model Pura 14 , Cat.no.: 9550414 Hãng Sx : Julabo- Đức -Thích hợp trong phòng thí nghiệm, nuôi cấy, điều chỉnh nhiệt độ mẫu,… -Màn hình sáng hiển thị số LED giá trị nhiệt độ, với bộ hẹn giờ tích hợp sẵn -Thang nhiệt độ  :        +18°C (m.trường) … +99.9°C -Độ ổn […]

Bếp cách thuỷ 10 lít Julabo Model Pura 10

Bếp cách thủy 10 lít Model Pura 10 , Cat.no.: 9550410 Hãng Sx : Julabo- Đức -Thích hợp trong phòng thí nghiệm, nuôi cấy, điều chỉnh nhiệt độ mẫu,… -Màn hình sáng hiển thị số LED giá trị nhiệt độ, với bộ hẹn giờ tích hợp sẵn -Thang nhiệt độ  :        +18°C (m.trường) … +99.9°C -Độ ổn […]

Bếp cách thuỷ 4 lít Julabo Model Pura 4

Bếp cách thủy 4 lít Model Pura 4 , Cat.no.: 9550404 Hãng Sx : Julabo- Đức -Thích hợp trong phòng thí nghiệm, nuôi cấy, điều chỉnh nhiệt độ mẫu,… -Màn hình sáng hiển thị số LED giá trị nhiệt độ, với bộ hẹn giờ tích hợp sẵn -Thang nhiệt độ  :       +18°C (m.trường) … +99.9°C -Độ ổn […]

Thiết bị gia nhiệt LẠNH nhúng chìm, Thiết bị điều nhiệt LẠNH nhúng chìm Julabo Model FT903

Thiết bị gia nhiệt LẠNH nhúng chìm, Thiết bị điều nhiệt LẠNH nhúng chìm Model FT903, Cat.no.: 9650893 Hãng Sx : Julabo- Đức -Điều khiển và hiển thị nhiệt độ trên màn hình LED -Sử dụng cảm biến nhiệt nhúng chìm để làm lạnh nhanh chóng các chất lỏng xuống nhiệt độ thấp -Đầu dò nhiệt […]

Thiết bị gia nhiệt LẠNH nhúng chìm, Thiết bị điều nhiệt LẠNH nhúng chìm Julabo Model FT902

Thiết bị gia nhiệt LẠNH nhúng chìm, Thiết bị điều nhiệt LẠNH nhúng chìm Model FT902, Cat.no.: 9650892 Hãng Sx : Julabo- Đức -Điều khiển và hiển thị nhiệt độ trên màn hình LED -Sử dụng cảm biến nhiệt nhúng chìm để làm lạnh nhanh chóng các chất lỏng xuống nhiệt độ thấp -Đầu dò nhiệt […]

Thiết bị gia nhiệt LẠNH nhúng chìm, Thiết bị điều nhiệt LẠNH nhúng chìm Julabo Model FT402

Thiết bị gia nhiệt LẠNH nhúng chìm, Thiết bị điều nhiệt LẠNH nhúng chìm Model FT402, Cat.no.: 9650842 Hãng Sx : Julabo- Đức -Điều khiển và hiển thị nhiệt độ trên màn hình LED -Sử dụng cảm biến nhiệt nhúng chìm để làm lạnh nhanh chóng các chất lỏng xuống nhiệt độ thấp -Đầu dò nhiệt […]

Bể ổn nhiệt tuần hoàn, Thiết bị điều nhiệt Julabo Model Corio CD-B39

Bể ổn nhiệt tuần hoàn, Thiết bị điều nhiệt Model CORIO CD-B39, Cat.no.: 9012439 Hãng Sx : Julabo- Đức -Điều khiển nhiệt độ bằng vi xử lý, hiển thị số trên màn hình LED sáng dễ đọc, cài đặt nhiệt độ và thời gian -Thang nhiệt độ  :        +20°C … +150°C -Độ ổn định nhiệt độ […]

Bể ổn nhiệt tuần hoàn, Thiết bị điều nhiệt Julabo Model Corio CD-B33

Bể ổn nhiệt tuần hoàn, Thiết bị điều nhiệt Model CORIO CD-B33, Cat.no.: 9012433 Hãng Sx : Julabo- Đức -Điều khiển nhiệt độ bằng vi xử lý, hiển thị số trên màn hình LED sáng dễ đọc, cài đặt nhiệt độ và thời gian -Thang nhiệt độ  :        +20°C … +150°C -Độ ổn định nhiệt độ […]

Bể ổn nhiệt tuần hoàn, Thiết bị điều nhiệt Julabo Model Corio CD-B27

Bể ổn nhiệt tuần hoàn, Thiết bị điều nhiệt Model CORIO CD-B27, Cat.no.: 9012427 Hãng Sx : Julabo- Đức -Điều khiển nhiệt độ bằng vi xử lý, hiển thị số trên màn hình LED sáng dễ đọc, cài đặt nhiệt độ và thời gian -Thang nhiệt độ  :        +20°C … +150°C -Độ ổn định nhiệt độ […]

Bể ổn nhiệt tuần hoàn, Thiết bị điều nhiệt Julabo Model Corio CD-B19

Bể ổn nhiệt tuần hoàn, Thiết bị điều nhiệt Model CORIO CD-B19, Cat.no.: 9012419 Hãng Sx : Julabo- Đức -Điều khiển nhiệt độ bằng vi xử lý, hiển thị số trên màn hình LED sáng dễ đọc, cài đặt nhiệt độ và thời gian -Thang nhiệt độ  :        +20°C … +150°C -Độ ổn định nhiệt độ […]

Bể ổn nhiệt tuần hoàn, Thiết bị điều nhiệt Julabo Model Corio CD-B17

Bể ổn nhiệt tuần hoàn, Thiết bị điều nhiệt Model CORIO CD-B17, Cat.no.: 9012417 Hãng Sx : Julabo- Đức -Điều khiển nhiệt độ bằng vi xử lý, hiển thị số trên màn hình LED sáng dễ đọc, cài đặt nhiệt độ và thời gian -Thang nhiệt độ  :        +20°C … +150°C -Độ ổn định nhiệt độ […]

Bể ổn nhiệt tuần hoàn, Thiết bị điều nhiệt Julabo Model Corio CD-B13

Bể ổn nhiệt tuần hoàn, Thiết bị điều nhiệt Model CORIO CD-B13, Cat.no.: 9012413 Hãng Sx : Julabo- Đức -Điều khiển nhiệt độ bằng vi xử lý, hiển thị số trên màn hình LED sáng dễ đọc, cài đặt nhiệt độ và thời gian -Thang nhiệt độ  :        +20°C … +150°C -Độ ổn định nhiệt độ […]

Thiết bị tuần hoàn nhiệt LẠNH, Thiết bị điều nhiệt LẠNH, Bể ổn nhiệt tuần hoàn LẠNH Julabo Model Corio DD-1001F

Thiết bị tuần hoàn nhiệt LẠNH, Thiết bị điều nhiệt LẠNH, Bê ổn nhiệt tuần hoàn LẠNH Model DD-1001F, Dyneo Series , cat.no. 9021 708 Hãng Sx : Julabo- Đức -Điều khiển nhiệt độ bằng vi xử lý PID, hiển thị số trên màn hình TFT, giao diện đa ngôn ngữ. -Thang nhiệt độ điều chỉnh […]

Thiết bị tuần hoàn nhiệt LẠNH, Thiết bị điều nhiệt LẠNH, Bể ổn nhiệt tuần hoàn LẠNH Julabo Model Corio DD-1000F

Thiết bị tuần hoàn nhiệt LẠNH, Thiết bị điều nhiệt LẠNH, Bê ổn nhiệt tuần hoàn LẠNH Model DD-1000F, Dyneo Series , cat.no. 9021 707 Hãng Sx : Julabo- Đức -Điều khiển nhiệt độ bằng vi xử lý PID, hiển thị số trên màn hình TFT, giao diện đa ngôn ngữ. -Thang nhiệt độ điều chỉnh […]

Thiết bị tuần hoàn nhiệt LẠNH, Thiết bị điều nhiệt LẠNH, Bể ổn nhiệt tuần hoàn LẠNH Julabo Model Corio DD-900F

Thiết bị tuần hoàn nhiệt LẠNH, Thiết bị điều nhiệt LẠNH, Bê ổn nhiệt tuần hoàn LẠNH Model DD-900F, Dyneo Series , cat.no. 9021 706 Hãng Sx : Julabo- Đức -Điều khiển nhiệt độ bằng vi xử lý PID, hiển thị số trên màn hình TFT, giao diện đa ngôn ngữ. -Thang nhiệt độ điều chỉnh […]

Thiết bị tuần hoàn nhiệt LẠNH, Thiết bị điều nhiệt LẠNH, Bể ổn nhiệt tuần hoàn LẠNH Julabo Model Corio DD-600F

Thiết bị tuần hoàn nhiệt LẠNH, Thiết bị điều nhiệt LẠNH, Bê ổn nhiệt tuần hoàn LẠNH Model DD-600F, Dyneo Series , cat.no. 9021 704 Hãng Sx : Julabo- Đức -Điều khiển nhiệt độ bằng vi xử lý PID, hiển thị số trên màn hình TFT, giao diện đa ngôn ngữ. -Thang nhiệt độ điều chỉnh […]

Thiết bị tuần hoàn nhiệt LẠNH, Thiết bị điều nhiệt LẠNH, Bể ổn nhiệt tuần hoàn LẠNH Julabo Model Corio DD-300F

Thiết bị tuần hoàn nhiệt LẠNH, Thiết bị điều nhiệt LẠNH, Bê ổn nhiệt tuần hoàn LẠNH Model DD-300F, Dyneo Series , cat.no. 9021 703 Hãng Sx : Julabo- Đức -Điều khiển nhiệt độ bằng vi xử lý PID, hiển thị số trên màn hình TFT, giao diện đa ngôn ngữ. -Thang nhiệt độ điều chỉnh […]

Thiết bị tuần hoàn nhiệt LẠNH, Thiết bị điều nhiệt LẠNH, Bể ổn nhiệt tuần hoàn LẠNH Julabo Model Corio DD-201F

Thiết bị tuần hoàn nhiệt LẠNH, Thiết bị điều nhiệt LẠNH, Bê ổn nhiệt tuần hoàn LẠNH Model DD-201F, Dyneo Series , cat.no. 9021 702 Hãng Sx : Julabo- Đức -Điều khiển nhiệt độ bằng vi xử lý PID, hiển thị số trên màn hình TFT, giao diện đa ngôn ngữ. -Thang nhiệt độ điều chỉnh […]

Thiết bị tuần hoàn nhiệt LẠNH, Thiết bị điều nhiệt LẠNH, Bể ổn nhiệt tuần hoàn LẠNH Julabo Model Corio DD-200F

Thiết bị tuần hoàn nhiệt LẠNH, Thiết bị điều nhiệt LẠNH, Bê ổn nhiệt tuần hoàn LẠNH Model DD-200F, Dyneo Series , cat.no. 9021 701 Hãng Sx : Julabo- Đức -Điều khiển nhiệt độ bằng vi xử lý PID, hiển thị số trên màn hình TFT, giao diện đa ngôn ngữ. -Thang nhiệt độ điều chỉnh […]

Thiết bị tuần hoàn nhiệt lạnh- Thiết bị điều nhiệt lạnh- Bể điều nhiệt lạnh Julabo Model CD-1001F, Series Corio

Thiết bị tuần hoàn nhiệt LẠNH, Thiết bị điều nhiệt LẠNH, Bê ổn nhiệt tuần hoàn LẠNH Model CD-1001F, CORIO Series , cat.no. 9012708 Hãng Sx : Julabo- Đức -Điều khiển nhiệt độ bằng vi xử lý PID, hiển thị số trên màn hình LED trắng sáng dễ đọc, cài đặt nhiệt độ cài đặt và […]

Thiết bị tuần hoàn nhiệt lạnh- Thiết bị điều nhiệt lạnh- Bể điều nhiệt lạnh Julabo Model CD-1000F, Series Corio

Thiết bị tuần hoàn nhiệt LẠNH, Thiết bị điều nhiệt LẠNH, Bê ổn nhiệt tuần hoàn LẠNH Model CD-1000F, CORIO Series , cat.no. 9012707 Hãng Sx : Julabo- Đức -Điều khiển nhiệt độ bằng vi xử lý PID, hiển thị số trên màn hình LED trắng sáng dễ đọc, cài đặt nhiệt độ cài đặt và […]

Thiết bị tuần hoàn nhiệt lạnh- Thiết bị điều nhiệt lạnh- Bể điều nhiệt lạnh Julabo Model CD-900F, CORIO Series , cat.no. 9012706

Thiết bị tuần hoàn nhiệt lạnh- Thiết bị điều nhiệt lạnh- Bể điều nhiệt lạnh Model CD-900F, CORIO Series , cat.no. 9012706 Hãng Sx : Julabo- Đức -Điều khiển nhiệt độ bằng vi xử lý PID, hiển thị số trên màn hình LED trắng sáng dễ đọc, cài đặt nhiệt độ cài  đặt và nhiệt […]

Thiết bị tuần hoàn nhiệt lạnh- Thiết bị điều nhiệt lạnh- Bể điều nhiệt lạnh Julabo Model CD-601F, Series Corio

Thiết bị tuần hoàn nhiệt LẠNH, Thiết bị điều nhiệt LẠNH, Bê ổn nhiệt tuần hoàn LẠNH Model CD-601F, CORIO Series , cat.no. 9012705 Hãng Sx : Julabo- Đức -Điều khiển nhiệt độ bằng vi xử lý PID, hiển thị số trên màn hình LED trắng sáng dễ đọc, cài đặt nhiệt độ cài đặt và […]

Thiết bị tuần hoàn nhiệt lạnh- Thiết bị điều nhiệt lạnh- Bể điều nhiệt lạnh Julabo Model CD-600F, Series Corio

Thiết bị tuần hoàn nhiệt LẠNH, Thiết bị điều nhiệt LẠNH, Bê ổn nhiệt tuần hoàn LẠNH Model CD-600F, CORIO Series , cat.no. 9012704 Hãng Sx : Julabo- Đức -Điều khiển nhiệt độ bằng vi xử lý PID, hiển thị số trên màn hình LED trắng sáng dễ đọc, cài đặt nhiệt độ cài  đặt và […]

Thiết bị tuần hoàn nhiệt lạnh- Thiết bị điều nhiệt lạnh- Bể điều nhiệt lạnh Julabo Model CD-300F, Series Corio

Thiết bị tuần hoàn nhiệt lạnh- Thiết bị điều nhiệt lạnh- Bể điều nhiệt lạnh Model CD-300F, CORIO Series , cat.no. 9012703 Hãng Sx : Julabo- Đức -Điều khiển nhiệt độ bằng vi xử lý PID, hiển thị số trên màn hình LED trắng sáng dễ đọc, cài đặt nhiệt độ cài  đặt và nhiệt […]

Thiết bị tuần hoàn nhiệt lạnh- Thiết bị điều nhiệt lạnh- Bể điều nhiệt lạnh Julabo Model CD-201F, Series Corio

Thiết bị tuần hoàn nhiệt LẠNH, Thiết bị điều nhiệt LẠNH, Bê ổn nhiệt tuần hoàn LẠNH Model CD-201F, CORIO Series , cat.no. 9012702 Hãng Sx : Julabo- Đức -Điều khiển nhiệt độ bằng vi xử lý PID, hiển thị số trên màn hình LED trắng sáng dễ đọc, cài đặt nhiệt độ cài đặt và […]

Thiết bị tuần hoàn nhiệt lạnh- Thiết bị điều nhiệt lạnh- Bể điều nhiệt lạnh Julabo Model CD-200F, Series Corio

Thiết bị tuần hoàn nhiệt lạnh- Thiết bị điều nhiệt lạnh- Bể điều nhiệt lạnh Model CD-200F, CORIO Series , cat.no. 9012701 Hãng Sx : Julabo- Đức -Điều khiển nhiệt độ bằng vi xử lý PID, hiển thị số trên màn hình LED trắng sáng dễ đọc, cài đặt nhiệt độ cài  đặt và nhiệt […]

Thiết bị tuần hoàn nhiệt LẠNH, Thiết bị điều nhiệt LẠNH, Bể ổn nhiệt tuần hoàn LẠNH Julabo Model Corio DD-601F

Thiết bị tuần hoàn nhiệt LẠNH, Thiết bị điều nhiệt LẠNH, Bê ổn nhiệt tuần hoàn LẠNH Model DD-601F, Dyneo Series , cat.no. 9021 705 Hãng Sx : Julabo- Đức -Điều khiển nhiệt độ bằng vi xử lý PID, hiển thị số trên màn hình TFT, giao diện đa ngôn ngữ. -Thang nhiệt độ điều chỉnh […]

Thiên Ý © 2016 Thiên Ý