Kahl – Germany

Máy thử độ cứng viên nén thức ăn chăn nuôi gia súc Amandus Kahl Code: K3175-0011

Máy thử độ cứng viên thức ăn chăn nuôi gia súc Code: K3175-0011 / Hãng Sx: Amandus Kahl- Đức -Dùng xác định độ cứng của sản phẩm dạng viên nén như thuốc, cám, thức ăn gia súc, thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản, … ngay lập tức sau khi các sản phẩm dạng […]

Máy thử độ cứng viên nén thức ăn chăn nuôi gia súc Amandus Kahl Code: K3175-0000

Máy thử độ cứng viên nén thức ăn chăn nuôi gia súc Code: K3175-0000 / Hãng Sx: Amandus Kahl- Đức -Dùng xác định độ cứng của sản phẩm dạng viên nén như thuốc, cám, thức ăn gia súc, thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản, … ngay lập tức sau khi các sản phẩm […]

Thiên Ý © 2016 Thiên Ý