KPM / Aqua-Boy – UK

Máy đo độ ẩm da Hãng KPM/Aqua-Boy Model Aqua-Piccolo LE-D

Máy đo độ ẩm da Mod.: Aqua-Piccolo, Code: LE-D Hãng Sx: KPM/ AquaBoy- Anh -Dùng đo sản phẩm thuộc da, dệt da, da. -Hiển thị số trên màn hình LCD giá trị đo -Cách sử dụng đơn giản: nhấn nút đo, giá trị độ ẩm sẽ hiển thị trên màn hình. -Thang đo:       8 … 40% […]

Máy đo độ ẩm vải Hãng KPM/ AquaBoy Model Aquaboy TEMI

Máy đo độ ẩm vải Mod.: Aquaboy TEMI Hãng Sx: KPM/ AquaBoy- Anh -Dùng đo sản phẩm vải, bông, len, tơ -Chỉ thị giá trị đo bằng kim chia vạch -Cách sử dụng đơn giản: nhấn nút đo, giá trị độ ẩm sẽ chỉ thị kim có chia vạch. -Thang đo:       Len :   8 … 24.5 […]

Thiên Ý © 2016 Thiên Ý