Kyung Do – Korea

Gông từ kiểm tra khuyết tật kim loại Kyung Do Model MP-A2

Gông từ kiểm tra khuyết tật kim loại (Máy tạo từ trường) Model MP-A2 / Hãng Kyung Do- Hàn Quốc -Bằng phương pháp bột từ tính -Khoảng cách tâm 02 cực max.135mm -Cực tạo từ trường có thể điều chỉnh được góc 90° -Cường độ dòng đo không tải/ có tải: 4.2 A/ 3.2 A […]

Gông từ kiểm tra khuyết tật kim loại Kyung Do Model MP-A2L

Gông từ kiểm tra khuyết tật kim loại (Máy tạo từ trường) Model MP-A2L / Hãng Kyung Do- Hàn Quốc -Bằng phương pháp bột từ tính. -Sử dụng linh hoạt bằng từ tính, có thể dùng bột từ khô hoặc bột từ ướt phản quang -Khoảng cách 02 cực:   +Khoảng cách 2 tâm cực :         […]

Gông từ kiểm tra khuyết tật kim loại Kyung Do Model MP-A2D

Gông từ kiểm tra khuyết tật kim loại (Máy tạo từ trường) Model MP-A2D / Hãng Kyung Do- Hàn Quốc -Bằng phương pháp bột từ tính -Khoảng cách tâm 02 cực max.130mm -Cường độ dòng đo : 2.8 A -Khả năng nâng :     18.1kg -Sử dụng điện một chiều DC 12V với pin sạc và […]

Thiên Ý © 2016 Thiên Ý