MetOne – USA

Máy đo nồng độ bụi và đếm hạt bụi Model Aerocet 532 Hãng MetOne- Mỹ

Máy đo nồng độ bụi và đếm hạt bụi Model Aerocet 532 Hãng Sx: MetOne- Mỹ -Máy kết hợp 2 trong 1 vừa đo nồng độ bụi (khối  lượng bụi) và đếm hạt bụi. -Ứng dụng: kiểm tra chất lượng không khí trong các phòng sạch, chất lượng không khí sau khi qua các lưới […]

Máy đo nồng độ bụi cầm tay MetOne Model Aerocet 831

Máy đo nồng độ bụi cầm tay Model Aerocet 831 / Hãng Metone – Mỹ -Thích hợp và ứng dụng để khảo sát đo môi trường, khảo sát chất lượng khơng khí trong phòng hoặc hiện trường, cho y tế, bệnh viện, phòng làm việc, nhà máy. -Hiển thị số trên màn hình LCD 2-line, […]

Máy đo nồng độ bụi xách tay MetOne Model BT-645

Máy đo nồng độ bụi xách tay Model BT 645 / Hãng Metone – Mỹ -Thích hợp và ứng dụng để khảo sát đo môi trường, khảo sát chất lượng khơng khí trong phòng hoặc hiện trường, cho y tế, bệnh viện, phòng làm việc, nhà máy. -Hiển thị số trên màn hình LCD rộng 4×20 và […]

Máy đếm hạt bụi xách tay 6 kênh đo – Máy đếm hạt tiểu phân 6 kênh đo MetOne Model BT-620

Máy đếm hạt bụi xách tay 6 kênh đo – Máy đếm hạt tiểu phân 6 kênh đo Model BT-620 / Hãng Sx: MetOne- Mỹ -Dùng kiểm soát môi trường bụi trong các lĩnh vực: phòng sạch, sản xuất dược phẩm- mỹ phẩm, phòng vô trùng, bệnh viện, kiểm tra chất lượng không khí, sản […]

Máy đếm hạt bụi xách tay 6 kênh đo- Máy đếm hạt tiểu phân 6 kênh đo MetOne Model BT-610

Máy đếm hạt bụi xách tay 6 kênh đo – Máy đếm hạt tiểu phân 6 kênh đo Model BT-610 / Hãng Sx: MetOne- Mỹ -Dùng kiểm soát môi trường bụi trong các lĩnh vực: phòng sạch, sản xuất dược phẩm- mỹ phẩm, phòng vô trùng, bệnh viện, kiểm tra chất lượng không khí,  sản […]

Máy đo nồng độ bụi và đếm hạt bụi- Máy đếm hạt tiểu phân MetOne Model Aerocet 531S

Máy đo nồng độ bụi và đếm hạt bụi cầm tay– Máy đếm hạt tiểu phân Model Aerocet 531S / Hãng MetOne- Mỹ -Máy kết hợp 2 trong 1 vừa đo nồng độ bụi (khối lượng bụi) và đếm hạt bụi. -Ứng dụng: kiểm tra chất lượng không khí trong các phòng sạch, chất lượng không khí […]

Máy đếm hạt bụi cầm tay, Máy đếm hạt tiểu phân MetOne Model GT-526S

Máy đếm hạt bụi cầm tay– Máy đếm hạt tiểu phân Model GT-526S / Hãng MetOne- Mỹ -Ứng dụng: kiểm tra chất lượng không khí trong các phòng sạch, chất lượng không khí sau khi qua các lưới lọc trong các phòng thí nghiệm, trong các ngành sản xuất đóng gói thực phẩm, dược phẩm, phòng phẩu thuật […]

Máy đếm hạt bụi cầm tay, Máy đếm hạt tiểu phân MetOne Model GT-521S

Máy đếm hạt bụi cầm tay– Máy đếm hạt tiểu phân Model GT-521S / Hãng MetOne- Mỹ -Ứng dụng: kiểm tra chất lượng không khí trong các phòng sạch, chất lượng không khí sau khi qua các lưới lọc trong các phòng thí nghiệm,trong các ngành  sản xuất đóng gói thực phẩm, dược phẩm, phòng phẩu thuật […]

Máy đếm hạt bụi cầm tay- Máy đếm hạt tiểu phân MetOne Model GT-324

Máy đếm hạt bụi cầm tay– Máy đếm hạt tiểu phân Model GT-324 Hãng Sx: MetOne- Mỹ -Ứng dụng: kiểm tra chất lượng không khí trong các phòng sạch, chất lượng không khí sau khi qua các lưới lọc trong các phòng thí nghiệm, trong các ngành sản xuất đóng gói thực phẩm, dược phẩm, phòng phẩu thuật và […]

Máy đếm hạt bụi cầm tay, Máy đếm hạt tiểu phân MetOne Model GT-321

Máy đếm hạt bụi cầm tay– Máy đếm hạt tiểu phân Model GT-321 / Hãng MetOne- Mỹ -Ứng dụng: kiểm tra chất lượng không khí trong các phòng sạch, chất lượng không khí sau khi qua các lưới lọc trong các phòng thí nghiệm, trong các ngành sản xuất đóng gói thực phẩm, dược phẩm, phòng phẩu thuật […]

Thiên Ý © 2016 Thiên Ý