Rong Tsong – Taiwan _ Mill Powder Tech – Tawain

Máy xay, Máy nghiền mẫu Rong Tsong Model RT-N12

Máy xay, Máy nghiền mẫu Model RT-N12 / Hãng Sx: Rong Tsong- Đài Loan -Dùng trong phòng thí nghiệm nghiền mẫu nhỏ -Ứng dụng: nghiền thảo mộc, dược phẩm, thực phẩm, hoá chất, sơn sấy khô, … -Tốc độ nghiền :               24.000/26.000 vòng/ phút -Khối lượng nghiền :         450 g (tùy theo độ mịn và đặt […]

Máy xay, Máy nghiền mẫu Rong Tsong Model RT-N08

Máy xay, Máy nghiền mẫu Model RT-N08 / Hãng Sx: Rong Tsong- Đài Loan -Dùng trong phòng thí nghiệm nghiền mẫu nhỏ -Ứng dụng: nghiền thảo mộc, dược phẩm, thực phẩm, hoá chất, sơn sấy khô, … -Tốc độ nghiền :                  24.000 vòng/ phút -Khối lượng nghiền :            350 g (tùy theo độ mịn và đặt […]

Máy xay, Máy nghiền mẫu Rong Tsong Model RT-04A

Máy xay, Máy nghiền mẫu Model RT-04A / Hãng Sx: Rong Tsong- Đài Loan -Dùng trong phòng thí nghiệm nghiền mẫu nhỏ -Ứng dụng: nghiền thảo mộc, dược phẩm, thực phẩm, hoá chất, sơn sấy khô.. -Tốc độ nghiền :                  24.000 vòng/ phút -Khối lượng nghiền :            250 g (tùy theo độ mịn và đặt tính […]

Máy xay, Máy nghiền mẫu Rong Tsong Model RT-N04

  Máy xay, Máy nghiền mẫu Model RT-N04 / Hãng Sx: Rong Tsong- Đài Loan -Dùng trong phòng thí nghiệm nghiền mẫu nhỏ -Ứng dụng: nghiền thảo mộc, dược phẩm, thực phẩm, hoá chất, sơn sấy khô.. -Tốc độ nghiền :                  24.000 vòng/ phút -Khối lượng nghiền :            250 g (tùy theo độ mịn và đặt […]

Máy xay, Máy nghiền mẫu Rong Tsong Model RT-02A

Máy xay, Máy nghiền mẫu Model RT-02A / Hãng Sx: Rong Tsong- Đài Loan -Dùng trong phòng thí nghiệm nghiền mẫu nhỏ -Ứng dụng: nghiền thảo mộc, dược phẩm, thực phẩm, hoá chất, sơn sấy khô, … -Tốc độ nghiền :                  30.000 vòng/ phút -Khối lượng nghiền :            150 g (tùy theo độ mịn và đặt […]

Thiên Ý © 2016 Thiên Ý