Minitube – Germany

Máy đo mật độ tinh trùng bò, có máy in MINITUBE Model SDM6, Code: 12300/0006

Máy quang phổ đo mật độ tinh trùng bò, có máy in Model SDM6, Code: 12300/0006 Hãng Sx: Minitube- Đức -Dùng để đo nhanh cho việc đánh giá mật độ tinh trùng của bò. -Máy cho kết quả chính xác, nhanh chóng và rất dễ sử dụng. –Có tích hợp sẵn máy in nội để kết quả […]

Máy đo mật độ tinh trùng bò MINITUBE Model SDM6, Code: 12300/0008

Máy quang phổ đo mật độ tinh trùng bò Model SDM6, Code: 12300/0008 Hãng Sx: Minitube- Đức -Dùng để đo nhanh cho việc đánh giá mật độ tinh trùng của bò. -Máy cho kết quả chính xác, nhanh chóng và rất dễ sử dụng. -Hiển thị số trên màn hình cảm ứng rộng giá trị đo -Hiển […]

Thiên Ý © 2016 Thiên Ý