Neuhaus Neotec – Germany

Máy đo màu cà phê bột, hạt Neuhaus Neotec Model Colortest II

Máy đo màu cà phê bột, hạt Model Colortest II Hãng Sx: Neuhaus Neotec- Đức -Dùng để xác định giá trị màu của cà phê ở dạng bột và dạng hạt. -Hoạt động đơn giản. -Nguyên tắc đo không tiếp xúc. -Không cần vệ sinh máy. -Đo lường lập lại nhiều lần. -Vùng đo mẫu có […]

Thiên Ý © 2016 Thiên Ý