Nippon Denshoku- Japan

Máy đo màu Nippon Denshoku Model ZE-6000

Máy đo màu, Color Meter Model ZE-6000 / Hãng Nippon Denshoku- Nhật -Ứng dụng : dùng so màu của các loại dạng rắn, dạng chất lỏng, dạng bột, film, dạng viên, dạng hỗn hợp nhão,… cho các ngành thực phẩm, chế biến thủy sản, mỹ phẩm, nha khoa, trường học, dược phẩm, ngành giấy, ngành vật liệu kim loại, […]

Thiên Ý © 2016 Thiên Ý