Ofite – USA

Cân tỷ trọng bùn khoan Bentonite Ofite Code 115-00

Cân tỷ trọng bùn khoan Bentonite Code: 115-00 / Hãng Ofite- Mỹ -Dùng xác định nhanh và chính xác tỷ trọng bùn khoan -Đặc điểm của cân là nhiệt độ của bùn khoan không làm ảnh hưởng tới độ chính xác của số đọc trên cân. -Cân được chia vạch theo 4 đơn vị là […]

Dụng cụ xác định hàm lượng cát trong dung dịch khoan Ofite Code 167-00-C

Dụng cụ xác định hàm lượng cát trong dung dịch khoan Code: 167-00-C / Hãng Ofite- Mỹ -Dùng xác định hàm lượng cát trong mẫu dung dịch bùn khoan -Lưới gắn sẵn trong phểu, cỡ lỗ 0.075mm (200 mesh) -Ống đo 10ml, chia vạch đến 20% vol. cát trong bùn Bộ bao gồm: Phểu nhựa […]

Phểu đo độ nhớt bùn khoan Marsh funnel viscometer Ofite Code 110-10

Phểu đo độ nhớt bùn khoan Marsh funnel viscometer Code: 110-10 / Hãng Ofite- Mỹ -Dùng để xác định độ nhớt mẫu sau khi khoan. -Phểu làm bằng nhựa chắc chắn không bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ. -Cuốn phểu đường kính f4.7mm -Có lưới lọc gắn sẵn và có tay cầm Kèm theo: Cốc […]

Thiết bị lọc dung dịch bằng áp suất Ofite Code 140-31

Thiết bị lọc dung dịch bằng áp suất Code: 140-31 / Hãng Ofite- Mỹ -Loại lọc áp suất để bàn, với van chỉnh áp suất và ống nối. -Đo tính chất lọc và các đặc điểm đóng bánh vách của dung dịch khoan là cơ sở để điều khiển và xử lý dung dịch khoan, […]

Dụng cụ thử cắt tĩnh trong dung dịch khoan Ofite Code 166-08

Dụng cụ thử cắt tĩnh trong dung dịch khoan Code: 166-08 / Hãng Ofite- Mỹ -Dùng xác định cường độ gel của dung dịch khoan. -Thước đo chia vạch cường độ gel tính bằng pound / 100 feet vuông. -Bộ bao gồm hai ống cắt rỗng 5-gram 89 x 36 mm, cốc mẫu với thước […]

Bộ thí nghiệm Bentonite kiểm tra dung dịch khoan Ofite Code 161-10

Bộ thí nghiệm Bentonite kiểm tra dung dịch khoan Code: 161-10 / Hãng Ofite- Mỹ -Dùng kiểm tra các chỉ tiêu của dung dịch khoan gồm độ nhớt Marsh, cân tỷ trọng bùn khoan, xác định hàm  lượng cát trong dung dịch khoan, đo độ pH. -Kích thước hộp đựng: 580 x 260 x 280 […]

Thiên Ý © 2016 Thiên Ý