Olymlus – Japan

Kính hiển vi sinh học Olympus Model CX-33

Kính hiển vi sinh học Model CX33 / Hãng Olympus- Nhật. Sx tại Trung Quốc -Hệ thống quang học vô cực (infinity optical system), được xử lý chống mốc trên các bộ phận quang học. -Bàn để mẫu : có kích thước 211 x 154 mm, có bộ phận giữ mẫu và dịch chuyển mẫu […]

Kính hiển vi sinh học Olympus Model CX-31

Kính hiển vi sinh học Model CX31/ Hãng Olympus- Nhật. Sx tại Philippine -Kính hiển vi sinh học với đầu quan sát 3 đường quang (Trinocular) -Độ phóng đại tiêu chuẩn 1000lần. -Hệ thống quang học vô cực UIS (hiệu chỉnh vô hạn). Kính được sản xuất theo dạng Module cho phép nâng cấp lên […]

Kính hiển vi sinh học Olympus Model CX-23

Kính hiển vi sinh học Model CX23 / Hãng Olympus- Nhật. Sx tại Trung Quốc -Hệ thống quang học vô cực (infinity optical system) -Có xử lý chống mốc trên các bộ phận quang học để chống sự nẩy mầm và phát triển mốc -Đầu quan sát : Đầu quan sát hai thị kính. Có […]

Thiên Ý © 2016 Thiên Ý