Opti-Sciences – USA

Máy đo diệp lục tố lá cây Opti-Sciences Model CCM-200 Plus, Code: 76425

Máy đo diệp lục tố Model CCM-200 Plus, Code: 76425 Hãng Sx: Opti-Sciences- Mỹ -Dùng kiểm tra sự quang hợp để đánh giá chất lượng của cây trồng trong quá trình quan hợp để theo dõi bón phân cho cây trồng là cần thiết. -Hiển thị số trên màn hình LCD chỉ số quang hợp […]

Thiên Ý © 2016 Thiên Ý