Panasonic Healthcare (Sanyo) – Japan

Tủ lạnh trữ mẫu, hóa chất Panasonic Healthcare Model MPR-S313

Tủ lạnh trữ mẫu, hóa chất  Model MPR-S313 Hãng Sx: Panasonic Healthcare- Nhật -Đáp ứng tiêu chuẩn ISO 9001/ 14001 và ISO 13485 -Hiển thị số trên màn hình LED giá trị nhiệt độ cài đặt -Dung tích lòng :    340 lít -Kích thước lòng:   720 x 350 x 1435 mm -Thang nhiệt độ điều […]

Tủ lạnh trữ mẫu, hóa chất Panasonic Healthcare Model MPR-S163

Tủ lạnh trữ mẫu, hóa chất Model MPR-S163 Hãng Sx: Panasonic Healthcare- Nhật -Đáp ứng tiêu chuẩn ISO 9001/ 14001 và ISO 13485 -Hiển thị số trên màn hình LED giá trị nhiệt độ cài đặt -Dung tích lòng :    158 lít -Kích thước lòng:   720 x 300 x 725 mm -Thang nhiệt độ điều […]

Thiên Ý © 2016 Thiên Ý