Quantek – USA

Máy đo nồng độ khí CO2, Máy phân tích khí CO2 Quantek Model 906

Máy đo nồng độ khí CO2- Máy phân tích khí CO2 Model 906 / Hãng Quantek- Mỹ -Loại máy để bàn đo trong phòng thí nghiệm hoặc tại nơi sản xuất sản phẩm -Hiển thị số trên màn hình LCD Backlit giá trị đo CO2. -Ứng dụng: đo và phân tích mức độ phân tán khí […]

Máy đo nồng độ Oxygen và CO2 trong bao bì đóng gói Quantek Model Q2

Máy đo nồng độ Oxygen và CO2 trong bao bì đóng gói Model Q2 / Hãng Quantek- Mỹ -Loại máy cầy tay, tiện dụng -Hiển thị số LCD Backlit trên hai màn hình đôi giá trị đo O2 và CO2. -Ứng dụng: đo hàm lượng O2 và CO2 nguyên vẹn trong bao bì MAP thành […]

Máy đo nồng độ Oxygen và CO2 trong bao bì đóng gói Quantek Model 902D

Máy đo nồng độ Oxygen và CO2 trong bao bì đóng gói Model 902D / Hãng Quantek- Mỹ -Loại máy để bàn đo trong phòng thí nghiệm hoặc tại nơi sản xuất sản phẩm. -Hiển thị số LCD Backlit trên hai màn hình đôi giá trị đo O2 và CO2. -Ứng dụng: đo hàm lượng […]

Máy đo nồng độ Oxygen trong chai Vial, chai thuốc, lọ thuốc Quantek Model 905V

Máy đo nồng độ Oxygen trong chai vial, chai thuốc, lọ thuốc Model 905V / Hãng Quantek- Mỹ   -Loại máy để bàn đo trong phòng thí nghiệm hoặc dây chuyền sản phẩm. -Hiển thị số trên màn hình LCD Backlit giá trị đo O2. -Ứng dụng: đo hàm lượng Oxy nguyên vẹn chai thuốc, lọ thuốc, […]

Máy đo nồng độ Oxygen trong bao bì đóng gói Quantek Model 905

Máy đo nồng độ Oxygen trong bao bì đóng gói Model 905/ Hãng Quantek- Mỹ -Loại máy để bàn đo trong phòng thí nghiệm hoặc dây chuyền sản phẩm. -Hiển thị số trên màn hình LCD Backlit giá trị đo O2. -Ứng dụng: đo hàm lượng O2 nguyên vẹn trong bao bì thành phẩm dùng […]

Máy đo nồng độ Oxygen sản phẩm đóng gói Quantek Model 901

Máy đo nồng độ Oxygen sản phẩm đóng gói Model 901 / Hãng Sx: Quantek- Mỹ -Loại máy cầm tay -Ứng dụng : dùng đo lượng oxygen (O2) trong thực phẩm đóng gói, để bảo quản chất lượng và an toàn thực phẩm. -Dùng đầu lấy mẫu có gắn kim đâm xuyên bao bì đóng […]

Thiên Ý © 2016 Thiên Ý