Renco – USA

Máy siêu âm đo bề dày mỡ lưng và phát hiện thai gia súc đa năng Renco Model Preg-Alert Pro

Máy siêu âm đo bề dày mỡ lưng và phát hiện thai gia súc đa năng Model Preg-Alert Pro Hãng Sx: Renco- Mỹ -Dùng đo bề dày mỡ lưng có 1, 2 hoặc 3 lớp, độ dày của cơ bắp loin và phát hiện thai trên gia súc như heo, cừu, dê, gia cầm và các động […]

Máy siêu âm thai heo – Thiết bị kiểm tra thai heo Renco Model Preg-Tone II Plus (Ear Phone)

Máy siêu âm thai heo-Thiết bị kiểm tra thai heo Model Preg-Tone II Plus / Hãng Sx: Renco- Mỹ -Thiết kế chuyên dùng siêu âm thai của heo. –Loại có tai nghe (Ear-phone) -Phát hiện có thai nhanh, chính xác, hiệu quả. -Đo nhanh: thời gian đo trong vòng vài giây, xác nhận có thai hoặc […]

Máy siêu âm thai heo – Thiết bị kiểm tra thai heo Renco Model Preg-Tone II Plus

Máy siêu âm thai heo – Thiết bị kiểm tra thai heo Model Preg-Tone II Plus / Hãng Sx: Renco- Mỹ -Thiết kế chuyên dùng siêu âm thai của heo. –Loại không có tai nghe -Phát hiện có thai nhanh, chính xác, hiệu quả. -Đo nhanh: thời gian đo trong vòng vài giây, xác nhận có […]

Thiên Ý © 2016 Thiên Ý