Summit – Korea

Nhiệt kế đo nhiệt độ bê tông tươi, nhiệt độ sàng bê tông Summit Model SDT62

Nhiệt kế đo nhiệt độ bê tông tươi, sàng bê tông Model SDT62 / Hãng Summit- Hàn Quốc -Hiển thị số LCD giá trị nhiệt độ đo. –Loại máy thiết kế có 02 kênh đo (T1&T2), có thể sử dụng 02 đầu dò nhiệt độ cùng lúc với đầu cắm SMP. -Sử dụng đầu dò rời […]

Nhiệt kế điện tử – Máy đo nhiệt độ SUMMIT Model SDT62

Nhiệt kế điện tử – Máy đo nhiệt độ Model SDT62 / Hãng Summit- Hàn Quốc -Hiển thị số LCD giá trị nhiệt độ đo. -Ứng dụng đo nhiệt độ trong chất lỏng, đo mẫu rắn, đo nhiệt độ bê tông, đo nhiệt độ bê tông nhựa nóng,… –Loại máy thiết kế có 02 kênh […]

Thiên Ý © 2016 Thiên Ý