Sun Scientific – Japan

Máy đo độ dai Surimi Sun Scientific Rheo Tex SD-700II DP Gel Strenght Surimi

Máy đo độ dai Surimi (Gel Strenght Surimi) Model Rheo Tex SD-700II DP, Type Rheometer Hãng Sx: Sun Scientific- Nhật -Phù hợp tiêu chuẩn sản phẩm thủy sản của Nhật JAS và tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8682:2011. –Có kèm theo máy in để in kết quả thử. -Tùy theo việc chọn đầu đo đi […]

Máy đo độ dai Surimi Sun Scientific Rheo Tex SD-700II Gel Strenght Surimi

Máy đo độ dai Surimi (Gel Strenght Surimi) Model Rheo Tex SD-700II, Type Rheometer Hãng Sx: Sun Scientific- Nhật -Phù hợp tiêu chuẩn sản phẩm thủy sản của Nhật  JAS và tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8682:2011. -Tùy theo việc chọn đầu đo đi kèm, thiết bị được ứng dụng để xác định các chỉ […]

Thiên Ý © 2016 Thiên Ý