Testing- Germany

Thiết bị đo độ mịn xi măng Blaine tự động Testing Code: 1.0294

Thiết bị đo độ mịn xi măng Blaine hoàn toàn tự động Code: 1.0294 / Hãng Sx: Testing- Đức -Phù hợp tiêu chuẩn EN 196-6, so sánh được với ASTM C204 / BS 4550 / DIN 196-6. -Điều khiển bằng máy tính/PC (không bao gồm PC) thông qua phần mềm cung cấp kèm theo. -Quá trình […]

Thiết bị đo độ mịn xi măng Blaine tự động Testing Code: 1.0297

Thiết bị đo độ mịn xi măng Blaine tự động Code: 1.0297 / Hãng Sx: Testing- Đức -Phù hợp tiêu chuẩn EN 196-6, so sánh được với ASTM C204 / BS 4550 / DIN 196-6. -Điều khiển bằng máy tính/PC (không bao gồm PC) thông qua phần mềm cung cấp kèm theo. -Quá trình thử nghiệm và […]

Thiên Ý © 2016 Thiên Ý