TransTech System – USA

Thiết bị đo dung trọng độ ẩm và độ chặt đất, Máy đo độ chặt đất Transtech System Model SDG200

Thiết bị đo dung trọng độ ẩm và độ chặt đất, Máy đo độ chặt đất Model SDG200 / Hãng Transtech System- Mỹ -Dùng đo ngoài hiện trường bằng phương pháp không sử dụng nguồn phóng xạ. -Các thông số và tiêu chuẩn để đo áp dụng theo phương pháp này phù hợp theo tiêu chuẩn […]

Thiên Ý © 2016 Thiên Ý