Phểu đo độ nhớt bùn khoan Marsh funnel viscometer Fann Cat.no.: 206884

Phểu đo độ nhớt Marsh

Cat.no.: 206884 / Hãng Fann- Mỹ

-Dùng để xác định độ nhớt sau khi khoan.

-Phểu làm bằng nhựa chắc chắn không bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ.

-Cuốn phểu đường kính f4.7mm

  • Kèm theo:

Cốc đo độ nhớt/ Cốc chứa mẫu bùn 1000ml

Cat.no : 206889 / Hãng Fann- Mỹ

-Dung tích 1000ml

-Bằng nhựa có chia vạch, có mỏ rót

Updated: 11/08/2017 — 5:29 chiều
Thiên Ý © 2016 Thiên Ý