Phểu đo độ nhớt bùn khoan Marsh funnel viscometer Ofite Code 110-10

Phểu đo độ nhớt bùn khoan Marsh funnel viscometer

Code: 110-10 / Hãng Ofite- Mỹ

-Dùng để xác định độ nhớt mẫu sau khi khoan.

-Phểu làm bằng nhựa chắc chắn không bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ.

-Cuốn phểu đường kính f4.7mm

-Có lưới lọc gắn sẵn và có tay cầm

  • Kèm theo:

Cốc đo độ nhớt/ Cốc chứa mẫu bùn 1000ml

Code: 110-20 / Hãng Ofite- Mỹ

-Dung tích 1000ml

-Bằng nhựa có chia vạch, có mỏ rót

Updated: 31/05/2017 — 11:35 sáng
Thiên Ý © 2016 Thiên Ý