Phểu đo thể tích xốp của cát

Phểu đo thể tích xốp của cát / Việt Nam -Dùng xác định khối lượng thể tích khối của cát -Phểu có miệng rót bên dưới Bao gồm phểu bằng thép có miệng rót và chân đỡ  phểu (Lưu ý : thùng đong mua riêng)

Mô tả sản phẩm

pheu-do-the-tich-xop-cua-cat

Phểu đo thể tích xốp của cát / Việt Nam

-Dùng xác định khối lượng thể tích khối của cát

-Phểu có miệng rót bên dưới

Bao gồm phểu bằng thép có miệng rót và chân đỡ  phểu

(Lưu ý : thùng đong mua riêng)

Thiên Ý © 2016 Thiên Ý