Phểu đo thể tích xốp của đá

Phểu đo thể tích xốp của đá / Việt Nam -Dùng xác định khối lượng thể tích khối của đá -Phểu có miệng rót bên dưới Bao gồm phểu bằng thép có miệng rót và chân đỡ  phểu (Lưu ý: thùng đong mua riêng).   

Mô tả sản phẩm

pheu-do-the-tich-xop-cua-da

Phểu đo thể tích xốp của đá / Việt Nam

-Dùng xác định khối lượng thể tích khối của đá

-Phểu có miệng rót bên dưới

Bao gồm phểu bằng thép có miệng rót và chân đỡ  phểu

(Lưu ý: thùng đong mua riêng).   

Thiên Ý © 2016 Thiên Ý