Phểu thử độ lưu động vữa Matest Mod. E038

e038-pheu-thu-do-luu-dong-vua-matest-e038-www-thieny-vn

Phểu thử độ lưu động của vữa

Mod. E038 / Hãng Matest- Italy

-Dùng xác định độ lưu động của vữa, vữa lỏng, bùn và vài loại vật liệu khác

-Phù hợp theo tiêu chuẩn EN 445/ NF P18-358, P18-507

-Kích thước phểu: đường kính trên f155mm x chiều cao 290mm

-Dung tích phểu : 1700ml

-Lượng mẫu vữa chảy qua vòi khoảng 1000ml trong thời gian 17 .. 25 giây

-Cuốn phểu có các cỡ f8/ f9/ f10/ f11mm

-Chân giá đỡ phểu có thể điều chỉnh độ cao

-Khối lượng : 10 kg

Cung cấp nguyên bộ gồm giá đỡ phểu, phểu thử độ chảy, bộ cuốn phểu f8/ f9/ f10/ f11mm, cốc nhựa

  • Phụ kiện kèm theo:

+Cuốn phểu f12.5mm (Mod. E038-01)

+Sàng đường kính f150mm, cỡ lỗ 1.5mm (Mod. E038-02)

Updated: 25/12/2016 — 11:18 sáng
Thiên Ý © 2016 Thiên Ý