Sàng rây phân tích cỡ hạt Haver & Boecker đường kính 150mm, tiêu chuẩn DIN ISO BS ASTM

SÀNG RÂY PHÂN TÍCH CỠ HẠT ĐƯỜNG KÍNH D150MM HÃNG HAVER & BOECKER- ĐỨC (Tuỳ chọn cỡ lỗ sàng theo nhu cầu) TT THIẾT BỊ VÀ ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT SÀNG ĐƯỜNG KÍNH D150mm Bộ sàng tiêu chuẩn DIN-NF-ISO 3310-BS 410 Hãng Sx : Haver & Boecker- Đức -Đường kính 150mm, cao 50mm -Vật liệu: […]

Mô tả sản phẩm

Sang-phan-tich-co-hat-duong-kinh-D150mm-Haver&Boecker-Test-sieves-www.thieny.vn

SÀNG RÂY PHÂN TÍCH CỠ HẠT ĐƯỜNG KÍNH D150MM

HÃNG HAVER & BOECKER- ĐỨC

(Tuỳ chọn cỡ lỗ sàng theo nhu cầu)

TT

THIẾT BỊ VÀ ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT
SÀNG ĐƯỜNG KÍNH D150mm
Bộ sàng tiêu chuẩn DIN-NF-ISO 3310-BS 410

Hãng Sx : Haver & Boecker- Đức

-Đường kính 150mm, cao 50mm

-Vật liệu: khung và lưới hoàn toàn bằng thép không gỉ, dày, chắc chắn, lỗ vuông.

-Sàng có vòng đệm cao su kèm theo, để khi chồng

 các sàng lên nhau đặt lên máy lắc sẽ lắc rất êm.

-Mỗi sàng cung cấp giấy chứng nhận của hãng

  • Bao gồm các cỡ lỗ sàng sau:

mm

 

1

Sàng đường kính 150mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ  2.5 mm (Code: 520853A)

2

Sàng đường kính 150mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ  2.36 mm (Code: 520854A)

3

Sàng đường kính 150mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ  2.24 mm (Code: 520855A)

4

Sàng đường kính 150mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 

2 mm (Code: 520857A)

5

Sàng đường kính 150mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ  1.8 mm (Code: 520858A)

6

Sàng đường kính 150mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ  1.7 mm (Code: 520859A)

7

Sàng đường kính 150mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ  1.6 mm (Code: 520860A)

8

Sàng đường kính 150mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ  1.4 mm (Code: 520861A)

9

Sàng đường kính 150mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ  1.25 mm (Code: 526001A)

10

Sàng đường kính 150mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ  1.18 mm (Code: 520862A)

11

Sàng đường kính 150mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ  1.12 mm (Code: 520864A)

12

Sàng đường kính 150mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ  1.0 mm (Code: 520865A)

mm

 

13

Sàng đường kính 150mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ  0.9 mm (Code: 520866A)

14

Sàng đường kính 150mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ  0.85 mm (Code: 520867A)

15

Sàng đường kính 150mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ  0.8 mm (Code: 520868A)

16

Sàng đường kính 150mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ  0.71 mm (Code: 520869A)

17

Sàng đường kính 150mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ  0.63 mm (Code: 520871A)

18

Sàng đường kính 150mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ  0.6 mm (Code: 520872A)

19

Sàng đường kính 150mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ  0.56 mm (Code: 520873A)

20

Sàng đường kính 150mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ  0.5 mm (Code: 520874A)

21

Sàng đường kính 150mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ  0.45 mm (Code: 520875A)

22

Sàng đường kính 150mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ  0.425 mm (Code: 520876A)

23

Sàng đường kính 150mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ  0.4 mm (Code: 520877A)

24

Sàng đường kính 150mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ  0.355 mm (Code: 520878A)

25

Sàng đường kính 150mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ  0.315 mm (Code: 520879A)

26

Sàng đường kính 150mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ  0.3 mm (Code: 520880A)

27

Sàng đường kính 150mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ  0.28 mm (Code: 520881A)

28

Sàng đường kính 150mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ  0.25 mm (Code: 520882A)

29

Sàng đường kính 150mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ  0.224 mm (Code: 520883A)

30

Sàng đường kính 150mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ  0.212 mm (Code: 520884A)

31

Sàng đường kính 150mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ  0.2 mm (Code: 520885A)

32

Sàng đường kính 150mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ  0.18 mm (Code: 520886A)

33

Sàng đường kính 150mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ  0.16 mm (Code: 520888A)

34

Sàng đường kính 150mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ  0.15 mm (Code: 520889A)

35

Sàng đường kính 150mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ  0.14 mm (Code: 520890A)

36

Sàng đường kính 150mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ  0.125 mm (Code: 520891A)

37

Sàng đường kính 150mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ  0.112 mm (Code: 520892A)

38

Sàng đường kính 150mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ  0.106 mm (Code: 520893A)

39

Sàng đường kính 150mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ  0.1 mm (Code: 520895A)

40

Sàng đường kính 150mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ  0.09 mm (Code: 520896A)

41

Sàng đường kính 150mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ  0.08 mm (Code: 520827A)

42

Sàng đường kính 150mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ  0.075 mm (Code: 520897A)

43

Sàng đường kính 150mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ  0.071 mm (Code: 520898A)
 

44

Sàng đường kính 150mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ  0.063 mm (Code: 520899A)

45

Sàng đường kính 150mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ  0.056 mm (Code: 520900A)

46

Sàng đường kính 150mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ  0.053 mm (Code: 520901A)

47

Sàng đường kính 150mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ  0.05 mm (Code: 520903A)

48

Sàng đường kính 150mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ  0.045 mm (Code: 520904A)

49

Sàng đường kính 150mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ  0.04 mm (Code: 520905A)

50

Sàng đường kính 150mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ  0.038 mm (Code: 520906A)

51

Sàng đường kính 150mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ  0.036 mm (Code: 520907A)

52

Sàng đường kính 150mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ  0.032 mm (Code: 520908A)

53

Sàng đường kính 150mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ  0.025 mm (Code: 520909A)

54

Sàng đường kính 150mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ  0.02 mm (Code: 520910A)

55

Nắp đậy sàng f150mm bằng thép không gỉ(Code: 540111)

56

Khay hứng sàng f150mm bằng thép không gỉ (Code: 540112)

Thiên Ý © 2016 Thiên Ý