Sàng rây phân tích cỡ hạt Haver & Boecker đường kính 250mm, tiêu chuẩn DIN ISO BS ASTM

SÀNG RÂY PHÂN TÍCH CỠ HẠT ĐƯỜNG KÍNH 250MM HÃNG HAVER & BOECKER- ĐỨC (Tuỳ chọn cỡ lỗ sàng theo nhu cầu) TT THIẾT BỊ VÀ ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT SÀNG ĐƯỜNG KÍNH D250MM Bộ sàng tiêu chuẩn DIN-NF-ISO 3310-BS 410 Hãng Sx : Haver & Boecker- Đức -Đường kính 250mm, cao 55mm, cao toàn […]

Mô tả sản phẩm

Sang-phan-tich-co-hat-duong-kinh-D250mm-Haver&Boecker-Test-sieves-www.thieny.vnSÀNG RÂY PHÂN TÍCH CỠ HẠT ĐƯỜNG KÍNH 250MM

HÃNG HAVER & BOECKER- ĐỨC

(Tuỳ chọn cỡ lỗ sàng theo nhu cầu)

TT

THIẾT BỊ VÀ ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT
SÀNG ĐƯỜNG KÍNH D250MM
Bộ sàng tiêu chuẩn DIN-NF-ISO 3310-BS 410

Hãng Sx : Haver & Boecker- Đức

-Đường kính 250mm, cao 55mm, cao toàn phần 70mm

-Vật liệu : khung và lưới hoàn toàn bằng thép

 không gỉ, dày, chắc chắn, lỗ vuông.

-Sàng có vòng đệm cao su kèm theo, để khi chồng

 các sàng lên nhau đặt lên máy lắc sẽ lắc rất êm.

-Mỗi sàng cung cấp giấy chứng nhận của hãng.

·         Bao gồm các cỡ lỗ sàng sau:

mm

 

1

Sàng đường kính 250mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 125 mm (Code: 521795)

2

Sàng đường kính 250mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 112 mm (Code: 521797)

3

Sàng đường kính 250mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 106 mm (Code: 521798)

4

Sàng đường kính 250mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 100 mm (Code: 521799)

5

Sàng đường kính 250mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 90 mm (Code: 521800)

6

Sàng đường kính 250mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 80 mm (Code: 521801)

7

Sàng đường kính 250mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 75 mm (Code: 521802)

8

Sàng đường kính 250mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 71 mm (Code: 521803)

9

Sàng đường kính 250mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 63 mm (Code: 521805)

10

Sàng đường kính 250mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 56 mm (Code: 521806)

11

Sàng đường kính 250mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 53 mm (Code: 521807)

12

Sàng đường kính 250mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 50 mm (Code: 521808)

13

Sàng đường kính 250mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 45 mm (Code: 521809)

14

Sàng đường kính 250mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 40 mm (Code: 521810)

15

Sàng đường kính 250mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 37.5 mm (Code: 521812)

16

Sàng đường kính 250mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 35.5 mm (Code: 521813)

17

Sàng đường kính 250mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 31.5 mm (Code: 521814)

18

Sàng đường kính 250mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 28 mm (Code: 521815)

19

Sàng đường kính 250mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 26.5 mm (Code: 521816)

20

Sàng đường kính 250mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 25 mm (Code: 521817)

21

Sàng đường kính 250mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 22.4 mm (Code: 521818)

22

Sàng đường kính 250mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 20 mm (Code: 521819)

23

Sàng đường kính 250mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 19 mm (Code: 521820)

24

Sàng đường kính 250mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 18 mm (Code: 521821)

25

Sàng đường kính 250mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 16 mm (Code: 521822)

26

Sàng đường kính 250mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 14 mm (Code: 521823)

27

Sàng đường kính 250mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 13.2 mm (Code: 521824)

28

Sàng đường kính 250mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 12.5 mm (Code: 521825)

29

Sàng đường kính 250mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 11.2 mm (Code: 521826)

30

Sàng đường kính 250mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 10 mm (Code: 521827)

31

Sàng đường kính 250mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 9.5 mm (Code: 521829)

32

Sàng đường kính 250mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 9 mm (Code: 521830)

33

Sàng đường kính 250mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 8 mm (Code: 521831)

34

Sàng đường kính 250mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 7.1 mm (Code: 521832)

35

Sàng đường kính 250mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 6.7 mm (Code: 521833)

36

Sàng đường kính 250mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 6.3 mm (Code: 521834)

37

Sàng đường kính 250mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 5.6 mm (Code: 521836)

38

Sàng đường kính 250mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 5 mm (Code: 521837)

39

Sàng đường kính 250mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 4.75 mm (Code: 521838)

40

Sàng đường kính 250mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 4.5 mm (Code: 521839)

41

Sàng đường kính 250mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 4 mm (Code: 521840)

42

Sàng đường kính 250mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 3.55 mm (Code: 521841)

43

Sàng đường kính 250mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 3.35 mm (Code: 521844)

44

Sàng đường kính 250mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 3.15 mm (Code: 521845)

45

Sàng đường kính 250mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 2.8 mm (Code: 521846)

46

Sàng đường kính 250mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 2.5 mm (Code: 521848)

47

Sàng đường kính 250mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 2.36 mm (Code: 521848)

48

Sàng đường kính 250mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 2.24 mm (Code: 521849)

49

Sàng đường kính 250mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 2 mm (Code: 521850)

50

Sàng đường kính 250mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 1.8 mm (Code: 521851)

51

Sàng đường kính 250mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 1.7 mm (Code: 521852)

52

Sàng đường kính 250mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 1.6 mm (Code: 521853)

53

Sàng đường kính 250mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 1.4 mm (Code: 521854)

54

Sàng đường kính 250mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 1.25 mm (Code: 521855)

55

Sàng đường kính 250mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 1.18 mm (Code: 521856)

56

Sàng đường kính 250mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 1.12 mm (Code: 521857)

57

Sàng đường kính 250mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 1.0 mm (Code: 521858)

mm

 

58

Sàng đường kính 250mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 0.9 mm (Code: 521911)

59

Sàng đường kính 250mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 0.85 mm (Code: 521914)

60

Sàng đường kính 250mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 0.8 mm (Code: 521915)

61

Sàng đường kính 250mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 0.71 mm (Code: 521916)

62

Sàng đường kính 250mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 0.63 mm (Code: 521917)

63

Sàng đường kính 250mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 0.6 mm (Code: 521918)

64

Sàng đường kính 250mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 0.56 mm (Code: 521919)

65

Sàng đường kính 250mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 0.5 mm (Code: 521920)

66

Sàng đường kính 250mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 0.45 mm (Code: 521921)

67

Sàng đường kính 250mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 0.425 mm (Code: 521922)

68

Sàng đường kính 250mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 0.4 mm (Code: 521923)

69

Sàng đường kính 250mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 0.355 mm (Code: 521924)

70

Sàng đường kính 250mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 0.315 mm (Code: 521925)

71

Sàng đường kính 250mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 0.3 mm (Code: 521926)

72

Sàng đường kính 250mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 0.28 mm (Code: 521927)

73

Sàng đường kính 250mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 0.25 mm (Code: 521928)

74

Sàng đường kính 250mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 0.224 mm (Code: 521930)

75

Sàng đường kính 250mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 0.212 mm (Code: 521931)

76

Sàng đường kính 250mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 0.2 mm (Code: 521932)

77

Sàng đường kính 250mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 0.18 mm (Code: 521933)

78

Sàng đường kính 250mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 0.16 mm (Code: 521934)

79

Sàng đường kính 250mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 0.15 mm (Code: 521935)

80

Sàng đường kính 250mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 0.14 mm (Code: 520561)

81

Sàng đường kính 250mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 0.125 mm (Code: 521938)

82

Sàng đường kính 250mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 0.112 mm (Code: 521939)

83

Sàng đường kính 250mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 0.106 mm (Code: 521940)

84

Sàng đường kính 250mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 0.1 mm (Code: 521941)

85

Sàng đường kính 250mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 0.09 mm (Code: 521942)

86

Sàng đường kính 250mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 0.08 mm (Code: 521944)

87

Sàng đường kính 250mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 0.075 mm (Code: 521945)

88

Sàng đường kính 250mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 0.071 mm (Code: 521946)

89

Sàng đường kính 250mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 0.063 mm (Code: 521947)

90

Sàng đường kính 250mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 0.056 mm (Code: 521948)

91

Sàng đường kính 250mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 0.053 mm (Code: 521949)

92

Sàng đường kính 250mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 0.05 mm (Code: 521952)

93

Sàng đường kính 250mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 0.045 mm (Code: 521953)

94

Sàng đường kính 250mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 0.04 mm (Code: 521954)

95

Sàng đường kính 250mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 0.038 mm (Code: 521955)

96

Sàng đường kính 250mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 0.036 mm (Code: 521956)

97

Sàng đường kính 250mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 0.032 mm (Code: 521957)

98

Sàng đường kính 250mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 0.025 mm (Code: 521958)

99

Sàng đường kính 250mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 0.02 mm (Code: 521959)

 

 

100

Nắp đậy sàng f250mm bằng thép không gỉ (Code: 540745)

101

Khay hứng sàng f250mm bằng thép không gỉ (Code: 540747)
Thiên Ý © 2016 Thiên Ý