Sàng rây phân tích cỡ hạt Haver & Boecker đường kính 300mm, tiêu chuẩn DIN ISO BS ASTM

SÀNG RÂY PHÂN TÍCH CỠ HẠT ĐƯỜNG KÍNH D300MM HÃNG HAVER & BOECKER- ĐỨC (Tuỳ chọn cỡ lỗ sàng theo nhu cầu) TT THIẾT BỊ VÀ ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT SÀNG ĐƯỜNG KÍNH D300MM Bộ sàng tiêu chuẩn DIN-NF-ISO 3310-BS 410 Hãng Sx : Haver & Boecker- Đức -Đường kính 300mm (đường kính trong 297.5mm),  […]

Mô tả sản phẩm

Sang-phan-tich-co-hat-duong-kinh-D300mm-Haver&Boecker-Test-sieves-www.thieny.vnSÀNG RÂY PHÂN TÍCH CỠ HẠT ĐƯỜNG KÍNH D300MM

HÃNG HAVER & BOECKER- ĐỨC

(Tuỳ chọn cỡ lỗ sàng theo nhu cầu)

TT

THIẾT BỊ VÀ ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT
SÀNG ĐƯỜNG KÍNH D300MM
Bộ sàng tiêu chuẩn DIN-NF-ISO 3310-BS 410

Hãng Sx : Haver & Boecker- Đức

-Đường kính 300mm (đường kính trong 297.5mm),  cao 60mm, cao toàn phần 75mm.

-Vật liệu : khung và lưới hoàn toàn bằng thép không gỉ, dày, chắc chắn, lỗ vuông.

-Sàng có vòng đệm cao su kèm theo, để khi chồng các sàng lên nhau đặt lên máy lắc sẽ lắc rất êm.

-Mỗi sàng cung cấp giấy chứng nhận của hãng.

  • Bao gồm các cỡ lỗ sàng sau:

mm

 

1

Sàng đường kính 300mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 125 mm (Code: 520495)

2

Sàng đường kính 300mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 112 mm (Code: 520496)

3

Sàng đường kính 300mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 106 mm (Code: 520497)

4

Sàng đường kính 300mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 100 mm (Code: 520498)

5

Sàng đường kính 300mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 90 mm (Code: 520499)

6

Sàng đường kính 300mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 80 mm (Code: 520500)

7

Sàng đường kính 300mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 75 mm (Code: 520501)

8

Sàng đường kính 300mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 71 mm (Code: 520502)

9

Sàng đường kính 300mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 63 mm (Code: 520503)

10

Sàng đường kính 300mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 56 mm (Code: 520504)

11

Sàng đường kính 300mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 53 mm (Code: 520505)

12

Sàng đường kính 300mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 50 mm (Code: 520506)

13

Sàng đường kính 300mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 45 mm (Code: 520507)

14

Sàng đường kính 300mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 40 mm (Code: 520509)

15

Sàng đường kính 300mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 37.5 mm (Code: 520510)

16

Sàng đường kính 300mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 35.5 mm (Code: 520511)

17

Sàng đường kính 300mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 31.5 mm (Code: 520512)

18

Sàng đường kính 300mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 28 mm (Code: 520513)

19

Sàng đường kính 300mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 26.5 mm (Code: 520514)

20

Sàng đường kính 300mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 25 mm (Code: 520516)

21

Sàng đường kính 300mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 22.4 mm (Code: 520517)

22

Sàng đường kính 300mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 20 mm (Code: 520518)

23

Sàng đường kính 300mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 19 mm (Code: 520519)

24

Sàng đường kính 300mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 18 mm (Code: 520520)

25

Sàng đường kính 300mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 16 mm (Code: 520521)

26

Sàng đường kính 300mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 14 mm (Code: 520523)

27

Sàng đường kính 300mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 13.2 mm (Code: 520524)

28

Sàng đường kính 300mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 12.5 mm (Code: 520525)

29

Sàng đường kính 300mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 11.2 mm (Code: 520526)

30

Sàng đường kính 300mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 10 mm (Code: 520527)

31

Sàng đường kính 300mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 9.5 mm (Code: 520528)

32

Sàng đường kính 300mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 9 mm (Code: 520529)

33

Sàng đường kính 300mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 8 mm (Code: 520530)

34

Sàng đường kính 300mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 7.1 mm (Code: 526691)

35

Sàng đường kính 300mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 6.7 mm (Code: 520531)

36

Sàng đường kính 300mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 6.3 mm (Code: 526709)

37

Sàng đường kính 300mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 5.6 mm (Code: 533653)

38

Sàng đường kính 300mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 5 mm (Code: 520532)

39

Sàng đường kính 300mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 4.75 mm (Code: 520533)

40

Sàng đường kính 300mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 4.5 mm (Code: 520534)

41

Sàng đường kính 300mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 4 mm (Code: 520240)

42

Sàng đường kính 300mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 3.55 mm (Code: 520535)

43

Sàng đường kính 300mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 3.35 mm (Code: 520536)

44

Sàng đường kính 300mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 3.15 mm (Code: 526716)

45

Sàng đường kính 300mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 2.8 mm (Code: 526405)

46

Sàng đường kính 300mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 2.5 mm (Code: 516848)

47

Sàng đường kính 300mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 2.36 mm (Code: 520537)

48

Sàng đường kính 300mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 2.24 mm (Code: 520538)

49

Sàng đường kính 300mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 2 mm (Code: 527585)

50

Sàng đường kính 300mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 1.8 mm (Code: 520540)

51

Sàng đường kính 300mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 1.7 mm (Code: 520541)

52

Sàng đường kính 300mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 1.6 mm (Code: 520542)

53

Sàng đường kính 300mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 1.4 mm (Code: 526684)

54

Sàng đường kính 300mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 1.25 mm (Code: 520543)

55

Sàng đường kính 300mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 1.18 mm (Code: 520544)

56

Sàng đường kính 300mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 1.12 mm (Code: 520545)

57

Sàng đường kính 300mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 1.0 mm (Code: 526639)

mm

 

58

Sàng đường kính 300mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 0.9 mm (Code: 520547)

59

Sàng đường kính 300mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 0.85 mm (Code: 520548)

60

Sàng đường kính 300mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 0.8 mm (Code: 526652)

61

Sàng đường kính 300mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 0.71 mm (Code: 516716)

62

Sàng đường kính 300mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 0.63 mm (Code: 590486)

63

Sàng đường kính 300mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 0.6 mm (Code: 520549)

64

Sàng đường kính 300mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 0.56 mm (Code: 520550)

65

Sàng đường kính 300mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 0.5 mm (Code: 526677)

66

Sàng đường kính 300mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 0.45 mm (Code: 520551)

67

Sàng đường kính 300mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 0.425 mm (Code: 520552)

68

Sàng đường kính 300mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 0.4 mm (Code: 520479)

69

Sàng đường kính 300mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 0.355 mm (Code: 590247)

70

Sàng đường kính 300mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 0.315 mm (Code: 520554)

71

Sàng đường kính 300mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 0.3 mm (Code: 520592)

72

Sàng đường kính 300mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 0.28 mm (Code: 520555)

73

Sàng đường kính 300mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 0.25 mm (Code: 527384)

74

Sàng đường kính 300mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 0.224 mm (Code: 520556)

75

Sàng đường kính 300mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 0.212 mm (Code: 520557)

76

Sàng đường kính 300mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 0.2 mm (Code: 590462)

77

Sàng đường kính 300mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 0.18 mm (Code: 520593)

78

Sàng đường kính 300mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 0.16 mm (Code: 520558)

79

Sàng đường kính 300mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 0.15 mm (Code: 520559)

80

Sàng đường kính 300mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 0.14 mm (Code: 520561)

81

Sàng đường kính 300mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 0.125 mm (Code: 527376)

82

Sàng đường kính 300mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 0.112 mm (Code: 520562)

83

Sàng đường kính 300mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 0.106 mm (Code: 520563)

84

Sàng đường kính 300mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 0.1 mm (Code: 590260)

85

Sàng đường kính 300mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 0.09 mm (Code: 590448)

86

Sàng đường kính 300mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 0.08 mm (Code: 590765)

87

Sàng đường kính 300mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 0.075 mm (Code: 526413)

88

Sàng đường kính 300mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 0.071 mm (Code: 520564)

89

Sàng đường kính 300mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 0.063 mm (Code: 526722)

90

Sàng đường kính 300mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 0.056 mm (Code: 520565)

91

Sàng đường kính 300mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 0.053 mm (Code: 520566)

92

Sàng đường kính 300mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 0.05 mm (Code: 520567)

93

Sàng đường kính 300mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 0.045 mm (Code: 520568)

94

Sàng đường kính 300mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 0.04 mm (Code: 520569)

95

Sàng đường kính 300mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 0.038 mm (Code: 520570)

96

Sàng đường kính 300mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 0.036 mm (Code: 520002)

97

Sàng đường kính 300mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 0.032 mm (Code: 520136)

98

Sàng đường kính 300mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 0.025 mm (Code: 520702)

99

Sàng đường kính 300mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 0.02 mm (Code: 520000)

 

 

100

Nắp đậy sàng f300mm bằng thép không gỉ (Code: 542463)

101

Khay hứng sàng f300mm bằng thép không gỉ (Code: 542780)

 

Thiên Ý © 2016 Thiên Ý