Sàng rây phân tích cỡ hạt Haver & Boecker đường kính 315mm, tiêu chuẩn DIN ISO BS ASTM

SÀNG RÂY PHÂN TÍCH CỠ HẠT ĐƯỜNG KÍNH D315MM HÃNG HAVER & BOECKER- ĐỨC (Tuỳ chọn cỡ lỗ sàng theo nhu cầu) TT THIẾT BỊ VÀ ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT   SÀNG ĐƯỜNG KÍNH D315MM Bộ sàng tiêu chuẩn DIN-ISO 3310-BS 410-ASTM Hãng Sx : Haver & Boecker- Đức -Đường kính 315mm, cao 75mm, cao […]

Mô tả sản phẩm

Sang-phan-tich-co-hat-duong-kinh-D315mm-Haver&Boecker-Test-sieves-www.thieny.vn

SÀNG RÂY PHÂN TÍCH CỠ HẠT ĐƯỜNG KÍNH D315MM

HÃNG HAVER & BOECKER- ĐỨC

(Tuỳ chọn cỡ lỗ sàng theo nhu cầu)

TT

THIẾT BỊ VÀ ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT

 

SÀNG ĐƯỜNG KÍNH D315MM
Bộ sàng tiêu chuẩn DIN-ISO 3310-BS 410-ASTM

Hãng Sx : Haver & Boecker- Đức

-Đường kính 315mm, cao 75mm, cao toàn phần 85mm

-Vật liệu : khung và lưới hoàn toàn bằng thép không gỉ, dày, chắc chắn, lỗ vuông.

-Sàng có vòng đệm cao su kèm theo, để khi chồng các sàng lên nhau đặt lên máy lắc sẽ lắc rất êm.

-Mỗi sàng cung cấp giấy chứng nhận của hãng

  • Bao gồm các cỡ lỗ sàng sau:

mm

 

1

Sàng đường kính 315mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 125 mm (Code: 521630)

2

Sàng đường kính 315mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 112 mm (Code: 521631)

3

Sàng đường kính 315mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 106 mm (Code: 521632)

4

Sàng đường kính 315mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 100 mm (Code: 521635)

5

Sàng đường kính 315mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 90 mm (Code: 521636)

6

Sàng đường kính 315mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 80 mm (Code: 521637)

7

Sàng đường kính 315mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 75 mm (Code: 521638)

8

Sàng đường kính 315mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 71 mm (Code: 521639)

9

Sàng đường kính 315mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 63 mm (Code: 521641)

10

Sàng đường kính 315mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 56 mm (Code: 521642)

11

Sàng đường kính 315mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 53 mm (Code: 521643)

12

Sàng đường kính 315mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 50 mm (Code: 521644)

13

Sàng đường kính 315mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 45 mm (Code: 521645)

14

Sàng đường kính 315mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 40 mm (Code: 521646)

15

Sàng đường kính 315mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 37.5 mm (Code: 521647)

16

Sàng đường kính 315mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 35.5 mm (Code: 521648)

17

Sàng đường kính 315mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 31.5 mm (Code: 521649)

18

Sàng đường kính 315mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 28 mm (Code: 521650)

19

Sàng đường kính 315mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 26.5 mm (Code: 521651)

20

Sàng đường kính 315mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 25 mm (Code: 521652)

21

Sàng đường kính 315mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 22.4 mm (Code: 521653)

22

Sàng đường kính 315mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 20 mm (Code: 521654)

23

Sàng đường kính 315mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 19 mm (Code: 521655)

24

Sàng đường kính 315mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 18 mm (Code: 521656)

25

Sàng đường kính 315mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 16 mm (Code: 521659)

26

Sàng đường kính 315mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 14 mm (Code: 521660)

27

Sàng đường kính 315mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 13.2 mm (Code: 521661)

28

Sàng đường kính 315mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 12.5 mm (Code: 521662)

29

Sàng đường kính 315mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 11.2 mm (Code: 521663)

30

Sàng đường kính 315mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 10 mm (Code: 521665)

31

Sàng đường kính 315mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 9.5 mm (Code: 521666)

32

Sàng đường kính 315mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 9 mm (Code: 521667)

33

Sàng đường kính 315mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 8 mm (Code: 521668)

34

Sàng đường kính 315mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 7.1 mm (Code: 521669)

35

Sàng đường kính 315mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 6.7 mm (Code: 521670)

36

Sàng đường kính 315mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 6.3 mm (Code: 521673)

37

Sàng đường kính 315mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 5.6 mm (Code: 521674)

38

Sàng đường kính 315mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 5 mm (Code: 521675)

39

Sàng đường kính 315mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 4.75 mm (Code: 521676)

40

Sàng đường kính 315mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 4.5 mm (Code: 521677)

41

Sàng đường kính 315mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 4 mm (Code: 521678)

42

Sàng đường kính 315mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 3.55 mm (Code: 521679)

43

Sàng đường kính 315mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 3.35 mm (Code: 521680)

44

Sàng đường kính 315mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 3.15 mm (Code: 521681)

45

Sàng đường kính 315mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 2.8 mm (Code: 521682)

46

Sàng đường kính 315mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 2.5 mm (Code: 521683)

47

Sàng đường kính 315mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 2.36 mm (Code: 521684)

48

Sàng đường kính 315mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 2.24 mm (Code: 521685)

49

Sàng đường kính 315mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 2 mm (Code: 521686)

50

Sàng đường kính 315mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 1.8 mm (Code: 521687)

51

Sàng đường kính 315mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 1.7 mm (Code: 521690)

52

Sàng đường kính 315mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 1.6 mm (Code: 521691)

53

Sàng đường kính 315mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 1.4 mm (Code: 521692)

54

Sàng đường kính 315mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 1.25 mm (Code: 521693)

55

Sàng đường kính 315mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 1.18 mm (Code: 521694)

56

Sàng đường kính 315mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 1.12 mm (Code: 521696)

57

Sàng đường kính 315mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 1.0 mm (Code: 521697)

mm

 

58

Sàng đường kính 315mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 0.9 mm (Code: 521746)

59

Sàng đường kính 315mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 0.85 mm (Code: 521747)

60

Sàng đường kính 315mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 0.8 mm (Code: 521748)

61

Sàng đường kính 315mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 0.71 mm (Code: 521749)

62

Sàng đường kính 315mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 0.63 mm (Code: 521750)

63

Sàng đường kính 315mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 0.6 mm (Code: 521751)

64

Sàng đường kính 315mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 0.56 mm (Code: 521752)

65

Sàng đường kính 315mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 0.5 mm (Code: 521753)

66

Sàng đường kính 315mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 0.45 mm (Code: 521754)

67

Sàng đường kính 315mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 0.425 mm (Code: 521755)

68

Sàng đường kính 315mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 0.4 mm (Code: 521756)

69

Sàng đường kính 315mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 0.355 mm (Code: 521757)

70

Sàng đường kính 315mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 0.315 mm (Code: 521760)

71

Sàng đường kính 315mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 0.3 mm (Code: 521761)

72

Sàng đường kính 315mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 0.28 mm (Code: 521762)

73

Sàng đường kính 315mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 0.25 mm (Code: 521763)

74

Sàng đường kính 315mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 0.224 mm (Code: 521764)

75

Sàng đường kính 315mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 0.212 mm (Code: 521767)

76

Sàng đường kính 315mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 0.2 mm (Code: 521768)

77

Sàng đường kính 315mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 0.18 mm (Code: 521769)

78

Sàng đường kính 315mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 0.16 mm (Code: 521770)

79

Sàng đường kính 315mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 0.15 mm (Code: 521771)

80

Sàng đường kính 315mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 0.14 mm (Code: 521774)

81

Sàng đường kính 315mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 0.125 mm (Code: 521775)

82

Sàng đường kính 315mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 0.112 mm (Code: 521776)

83

Sàng đường kính 315mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 0.106 mm (Code: 521777)

84

Sàng đường kính 315mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 0.1 mm (Code: 521778)

85

Sàng đường kính 315mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 0.09 mm (Code: 521779)

86

Sàng đường kính 315mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 0.08 mm (Code: 521780)

87

Sàng đường kính 315mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 0.075 mm (Code: 521781)

88

Sàng đường kính 315mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 0.071 mm (Code: 521782)

89

Sàng đường kính 315mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 0.063 mm (Code: 521783)

90

Sàng đường kính 315mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 0.056 mm (Code: 521784)

91

Sàng đường kính 315mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 0.053 mm (Code: 521785)

92

Sàng đường kính 315mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 0.05 mm (Code: 521786)

93

Sàng đường kính 315mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 0.045 mm (Code: 521787)

94

Sàng đường kính 315mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 0.04 mm (Code: 521788)

95

Sàng đường kính 315mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 0.038 mm (Code: 521790)

96

Sàng đường kính 315mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 0.036 mm (Code: 521791)

97

Sàng đường kính 315mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 0.032 mm (Code: 521792)

98

Sàng đường kính 315mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 0.025 mm (Code: 521793)

99

Sàng đường kính 315mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 0.02 mm (Code: 521794)

 

 

100

Nắp đậy sàng f315mm bằng thép không gỉ (Code: 540742)

101

Khay hứng sàng f315mm bằng thép không gỉ (Code: 540743)

 

 

Thiên Ý © 2016 Thiên Ý