Sàng rây phân tích cỡ hạt Haver & Boecker đường kính 350mm, tiêu chuẩn DIN ISO BS ASTM

SÀNG RÂY PHÂN TÍCH CỠ HẠT ĐƯỜNG KÍNH D350MM HÃNG HAVER & BOECKER- ĐỨC (Tuỳ chọn cỡ lỗ sàng theo nhu cầu) TT THIẾT BỊ VÀ ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT   SÀNG ĐƯỜNG KÍNH D350MM Bộ sàng tiêu chuẩn DIN-ISO 3310-BS 410-ASTM Hãng Sx : Haver & Boecker- Đức -Đường kính 350mm, cao 60mm, cao […]

Mô tả sản phẩm

Sang-phan-tich-co-hat-duong-kinh-D350mm-Haver&Boecker-Test-sieves-www.thieny.vn

SÀNG RÂY PHÂN TÍCH CỠ HẠT ĐƯỜNG KÍNH D350MM

HÃNG HAVER & BOECKER- ĐỨC

(Tuỳ chọn cỡ lỗ sàng theo nhu cầu)

TT

THIẾT BỊ VÀ ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT

 

SÀNG ĐƯỜNG KÍNH D350MM
Bộ sàng tiêu chuẩn DIN-ISO 3310-BS 410-ASTM

Hãng Sx : Haver & Boecker- Đức

-Đường kính 350mm, cao 60mm, cao toàn phần 75mm

-Vật liệu : khung và lưới hoàn toàn bằng thép không gỉ, dày, chắc chắn, lỗ vuông.

-Sàng có vòng đệm cao su kèm theo, để khi chồng các sàng lên nhau đặt lên máy lắc sẽ lắc rất êm.

-Mỗi sàng cung cấp giấy chứng nhận của hãng

  • Bao gồm các cỡ lỗ sàng sau:

mm

 

1

Sàng đường kính 350mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 125 mm (Code: 521023)

2

Sàng đường kính 350mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 112 mm (Code: 521024)

3

Sàng đường kính 350mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 106 mm (Code: 521025)

4

Sàng đường kính 350mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 100 mm (Code: 521026)

5

Sàng đường kính 350mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 90 mm (Code: 521027)

6

Sàng đường kính 350mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 80 mm (Code: 521028)

7

Sàng đường kính 350mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 75 mm (Code: 521029)

8

Sàng đường kính 350mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 71 mm (Code: 521030)

9

Sàng đường kính 350mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 63 mm (Code: 521031)

10

Sàng đường kính 350mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 56 mm (Code: 521032)

11

Sàng đường kính 350mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 53 mm (Code: 521033)

12

Sàng đường kính 350mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 50 mm (Code: 521034)

13

Sàng đường kính 350mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 45 mm (Code: 521035)

14

Sàng đường kính 350mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 40 mm (Code: 521036)

15

Sàng đường kính 350mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 37.5 mm (Code: 521038)

16

Sàng đường kính 350mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 35.5 mm (Code: 521039)

17

Sàng đường kính 350mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 31.5 mm (Code: 521040)

18

Sàng đường kính 350mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 28 mm (Code: 521041)

19

Sàng đường kính 350mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 26.5 mm (Code: 521042)

20

Sàng đường kính 350mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 25 mm (Code: 521043)

21

Sàng đường kính 350mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 22.4 mm (Code: 521046)

22

Sàng đường kính 350mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 20 mm (Code: 521047)

23

Sàng đường kính 350mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 19 mm (Code: 521048)

24

Sàng đường kính 350mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 18 mm (Code: 521049)

25

Sàng đường kính 350mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 16 mm (Code: 521050)

26

Sàng đường kính 350mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 14 mm (Code: 521052)

27

Sàng đường kính 350mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 13.2 mm (Code: 521053)

28

Sàng đường kính 350mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 12.5 mm (Code: 521054)

29

Sàng đường kính 350mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 11.2 mm (Code: 521017)

30

Sàng đường kính 350mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 10 mm (Code: 521055)

31

Sàng đường kính 350mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 9.5 mm (Code: 521056)

32

Sàng đường kính 350mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 9 mm (Code: 521057)

33

Sàng đường kính 350mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 8 mm (Code: 521016)

34

Sàng đường kính 350mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 7.1 mm (Code: 521058)

35

Sàng đường kính 350mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 6.7 mm (Code: 521059)

36

Sàng đường kính 350mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 6.3 mm (Code: 521060)

37

Sàng đường kính 350mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 5.6 mm (Code: 521061)

38

Sàng đường kính 350mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 5 mm (Code: 521015)

39

Sàng đường kính 350mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 4.75 mm (Code: 521062)

40

Sàng đường kính 350mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 4.5 mm (Code: 521063)

41

Sàng đường kính 350mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 4 mm (Code: 521064)

42

Sàng đường kính 350mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 3.55 mm (Code: 521065)

43

Sàng đường kính 350mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 3.35 mm (Code: 521066)

44

Sàng đường kính 350mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 3.15 mm (Code: 521067)

45

Sàng đường kính 350mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 2.8 mm (Code: 521069)

46

Sàng đường kính 350mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 2.5 mm (Code: 521070)

47

Sàng đường kính 350mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 2.36 mm (Code: 521071)

48

Sàng đường kính 350mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 2.24 mm (Code: 521072)

49

Sàng đường kính 350mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 2 mm (Code: 521073)

50

Sàng đường kính 350mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 1.8 mm (Code: 521074)

51

Sàng đường kính 350mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 1.7 mm (Code: 521076)

52

Sàng đường kính 350mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 1.6 mm (Code: 521077)

53

Sàng đường kính 350mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 1.4 mm (Code: 521078)

54

Sàng đường kính 350mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 1.25 mm (Code: 521079)

55

Sàng đường kính 350mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 1.18 mm (Code: 521080)

56

Sàng đường kính 350mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 1.12 mm (Code: 521081)

57

Sàng đường kính 350mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 1.0 mm (Code: 521083)

mm

 

58

Sàng đường kính 350mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 0.9 mm (Code: 521084)

59

Sàng đường kính 350mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 0.85 mm (Code: 521085)

60

Sàng đường kính 350mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 0.8 mm (Code: 521086)

61

Sàng đường kính 350mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 0.71 mm (Code: 521087)

62

Sàng đường kính 350mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 0.63 mm (Code: 521088)

63

Sàng đường kính 350mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 0.6 mm (Code: 521089)

64

Sàng đường kính 350mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 0.56 mm (Code: 521090)

65

Sàng đường kính 350mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 0.5 mm (Code: 521091)

66

Sàng đường kính 350mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 0.45 mm (Code: 521092)

67

Sàng đường kính 350mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 0.425 mm (Code: 521093)

68

Sàng đường kính 350mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 0.4 mm (Code: 521094)

69

Sàng đường kính 350mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 0.355 mm (Code: 521095)

70

Sàng đường kính 350mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 0.315 mm (Code: 521096)

71

Sàng đường kính 350mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 0.3 mm (Code: 521097)

72

Sàng đường kính 350mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 0.28 mm (Code: 521098)

73

Sàng đường kính 350mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 0.25 mm (Code: 521100)

74

Sàng đường kính 350mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 0.224 mm (Code: 521101)

75

Sàng đường kính 350mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 0.212 mm (Code: 521102)

76

Sàng đường kính 350mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 0.2 mm (Code: 521103)

77

Sàng đường kính 350mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 0.18 mm (Code: 521104)

78

Sàng đường kính 350mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 0.16 mm (Code: 521105)

79

Sàng đường kính 350mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 0.15 mm (Code: 521106)

80

Sàng đường kính 350mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 0.14 mm (Code: 521109)

81

Sàng đường kính 350mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 0.125 mm (Code: 521110)

82

Sàng đường kính 350mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 0.112 mm (Code: 521111)

83

Sàng đường kính 350mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 0.106 mm (Code: 521112)

84

Sàng đường kính 350mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 0.1 mm (Code: 521113)

85

Sàng đường kính 350mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 0.09 mm (Code: 521116)

86

Sàng đường kính 350mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 0.08 mm (Code: 521117)

87

Sàng đường kính 350mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 0.075 mm (Code: 521118)

88

Sàng đường kính 350mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 0.071 mm (Code: 521119)

89

Sàng đường kính 350mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 0.063 mm (Code: 521120)

90

Sàng đường kính 350mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 0.056 mm (Code: 521123)

91

Sàng đường kính 350mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 0.053 mm (Code: 521124)

92

Sàng đường kính 350mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 0.05 mm (Code: 521125)

93

Sàng đường kính 350mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 0.045 mm (Code: 521126)

94

Sàng đường kính 350mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 0.04 mm (Code: 521127)

95

Sàng đường kính 350mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 0.038 mm (Code: 521128)

96

Sàng đường kính 350mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 0.036 mm (Code: 521129)

97

Sàng đường kính 350mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 0.032 mm (Code: 521130)

98

Sàng đường kính 350mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 0.025 mm (Code: 521131)

99

Sàng đường kính 350mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 0.02 mm (Code: 521132)

 

 

100

Nắp đậy sàng f350mm bằng thép không gỉ (Code: 540261)

101

Khay hứng sàng f350mm bằng thép không gỉ (Code: 540262)

 

 

Thiên Ý © 2016 Thiên Ý