Sàng rây phân tích cỡ hạt Haver & Boecker đường kính 400mm, tiêu chuẩn DIN ISO BS ASTM

SÀNG RÂY PHÂN TÍCH CỠ HẠT ĐƯỜNG KÍNH D400MM HÃNG HAVER & BOECKER- ĐỨC (Tuỳ chọn cỡ lỗ sàng theo nhu cầu) TT THIẾT BỊ VÀ ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT   SÀNG ĐƯỜNG KÍNH D400MM Bộ sàng tiêu chuẩn DIN-ISO 3310-BS 410-ASTM Hãng Sx : Haver & Boecker- Đức -Đường kính 400mm, cao 65mm, cao […]

Mô tả sản phẩm

Sang-phan-tich-co-hat-duong-kinh-D400mm-Haver&Boecker-Test-sieves-www.thieny.vnSÀNG RÂY PHÂN TÍCH CỠ HẠT ĐƯỜNG KÍNH D400MM

HÃNG HAVER & BOECKER- ĐỨC

(Tuỳ chọn cỡ lỗ sàng theo nhu cầu)

TT

THIẾT BỊ VÀ ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT

 

SÀNG ĐƯỜNG KÍNH D400MM
Bộ sàng tiêu chuẩn DIN-ISO 3310-BS 410-ASTM

Hãng Sx : Haver & Boecker- Đức

-Đường kính 400mm, cao 65mm, cao toàn phần 80mm

-Vật liệu : khung và lưới hoàn toàn bằng thép không gỉ, dày, chắc chắn, lỗ vuông.

-Sàng có vòng đệm cao su kèm theo, để khi chồng  các sàng lên nhau đặt lên máy lắc sẽ lắc rất êm.

-Mỗi sàng cung cấp giấy chứng nhận của hãng

  • Bao gồm các cỡ lỗ sàng sau:

mm

 

1

Sàng đường kính 400mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 125 mm (Code: 520594)

2

Sàng đường kính 400mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 112 mm (Code: 520595)

3

Sàng đường kính 400mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 106 mm (Code: 520596)

4

Sàng đường kính 400mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 100 mm (Code: 520597)

5

Sàng đường kính 400mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 90 mm (Code: 520598)

6

Sàng đường kính 400mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 80 mm (Code: 520599)

7

Sàng đường kính 400mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 75 mm (Code: 520600)

8

Sàng đường kính 400mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 71 mm (Code: 520601)

9

Sàng đường kính 400mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 63 mm (Code: 520602)

10

Sàng đường kính 400mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 56 mm (Code: 520603)

11

Sàng đường kính 400mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 53 mm (Code: 520604)

12

Sàng đường kính 400mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 50 mm (Code: 520605)

13

Sàng đường kính 400mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 45 mm (Code: 520606)

14

Sàng đường kính 400mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 40 mm (Code: 520607)

15

Sàng đường kính 400mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 37.5 mm (Code: 520608)

16

Sàng đường kính 400mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 35.5 mm (Code: 516731)

17

Sàng đường kính 400mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 31.5 mm (Code: 590696)

18

Sàng đường kính 400mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 28 mm (Code: 520610)

19

Sàng đường kính 400mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 26.5 mm (Code: 520611)

20

Sàng đường kính 400mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 25 mm (Code: 520612)

21

Sàng đường kính 400mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 22.4 mm (Code: 520613)

22

Sàng đường kính 400mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 20 mm (Code: 515992)

23

Sàng đường kính 400mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 19 mm (Code: 520614)

24

Sàng đường kính 400mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 18 mm (Code: 520615)

25

Sàng đường kính 400mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 16 mm (Code: 590571)

26

Sàng đường kính 400mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 14 mm (Code: 590191)

27

Sàng đường kính 400mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 13.2 mm (Code: 520617)

28

Sàng đường kính 400mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 12.5 mm (Code: 590184)

29

Sàng đường kính 400mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 11.2 mm (Code: 520618)

30

Sàng đường kính 400mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 10 mm (Code: 516755)

31

Sàng đường kính 400mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 9.5 mm (Code: 529366)

32

Sàng đường kính 400mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 9 mm (Code: 520619)

33

Sàng đường kính 400mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 8 mm (Code: 515978)

34

Sàng đường kính 400mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 7.1 mm (Code: 590177)

35

Sàng đường kính 400mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 6.7 mm (Code: 520620)

36

Sàng đường kính 400mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 6.3 mm (Code: 515961)

37

Sàng đường kính 400mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 5.6 mm (Code: 527391)

38

Sàng đường kính 400mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 5 mm (Code: 527199)

39

Sàng đường kính 400mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 4.75 mm (Code: 520621)

40

Sàng đường kính 400mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 4.5 mm (Code: 516003)

41

Sàng đường kính 400mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 4 mm (Code: 515947)

42

Sàng đường kính 400mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 3.55 mm (Code: 520622)

43

Sàng đường kính 400mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 3.35 mm (Code: 520624)

44

Sàng đường kính 400mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 3.15 mm (Code: 515940)

45

Sàng đường kính 400mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 2.8 mm (Code: 516801)

46

Sàng đường kính 400mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 2.5 mm (Code: 520625)

47

Sàng đường kính 400mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 2.36 mm (Code: 520626)

48

Sàng đường kính 400mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 2.24 mm (Code: 520627)

49

Sàng đường kính 400mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 2 mm (Code: 516747)

50

Sàng đường kính 400mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 1.8 mm (Code: 520628)

51

Sàng đường kính 400mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 1.7 mm (Code: 520629)

52

Sàng đường kính 400mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 1.6 mm (Code: 520631)

53

Sàng đường kính 400mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 1.4 mm (Code: 532148)

54

Sàng đường kính 400mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 1.25 mm (Code: 532130)

55

Sàng đường kính 400mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 1.18 mm (Code: 520632)

56

Sàng đường kính 400mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 1.12 mm (Code: 520633)

57

Sàng đường kính 400mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 1.0 mm (Code: 515916)

mm

 

58

Sàng đường kính 400mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 0.9 mm (Code: 520634)

59

Sàng đường kính 400mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 0.85 mm (Code: 520635)

60

Sàng đường kính 400mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 0.8 mm (Code: 532123)

61

Sàng đường kính 400mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 0.71 mm (Code: 516273)

62

Sàng đường kính 400mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 0.63 mm (Code: 590727)

63

Sàng đường kính 400mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 0.6 mm (Code: 520636)

64

Sàng đường kính 400mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 0.56 mm (Code: 520637)

65

Sàng đường kính 400mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 0.5 mm (Code: 515909)

66

Sàng đường kính 400mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 0.45 mm (Code: 516189)

67

Sàng đường kính 400mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 0.425 mm (Code: 520638)

68

Sàng đường kính 400mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 0.4 mm (Code: 516172)

69

Sàng đường kính 400mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 0.355 mm (Code: 516034)

70

Sàng đường kính 400mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 0.315 mm (Code: 520639)

71

Sàng đường kính 400mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 0.3 mm (Code: 520640)

72

Sàng đường kính 400mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 0.28 mm (Code: 520641)

73

Sàng đường kính 400mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 0.25 mm (Code: 516267)

74

Sàng đường kính 400mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 0.224 mm (Code: 520642)

75

Sàng đường kính 400mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 0.212 mm (Code: 520643)

76

Sàng đường kính 400mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 0.2 mm (Code: 520644)

77

Sàng đường kính 400mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 0.18 mm (Code: 516072)

78

Sàng đường kính 400mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 0.16 mm (Code: 516088)

79

Sàng đường kính 400mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 0.15 mm (Code: 516142)

80

Sàng đường kính 400mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 0.14 mm (Code: 520645)

81

Sàng đường kính 400mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 0.125 mm (Code: 516761)

82

Sàng đường kính 400mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 0.112 mm (Code: 520646)

83

Sàng đường kính 400mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 0.106 mm (Code: 516135)

84

Sàng đường kính 400mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 0.1 mm (Code: 520648)

85

Sàng đường kính 400mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 0.09 mm (Code: 516259)

86

Sàng đường kính 400mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 0.08 mm (Code: 520649)

87

Sàng đường kính 400mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 0.075 mm (Code: 516128)

88

Sàng đường kính 400mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 0.071 mm (Code: 516855)

89

Sàng đường kính 400mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 0.063 mm (Code: 516158)

90

Sàng đường kính 400mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 0.056 mm (Code: 520650)

91

Sàng đường kính 400mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 0.053 mm (Code: 520651)

92

Sàng đường kính 400mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 0.05 mm (Code: 520652)

93

Sàng đường kính 400mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 0.045 mm (Code: 516110)

94

Sàng đường kính 400mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 0.04 mm (Code: 520653)

95

Sàng đường kính 400mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 0.038 mm (Code: 520684)

96

Sàng đường kính 400mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 0.036 mm (Code: 516956)

97

Sàng đường kính 400mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 0.032 mm (Code: 520686)

98

Sàng đường kính 400mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 0.025 mm (Code: 520703)

99

Sàng đường kính 400mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 0.02 mm (Code: 520001)

 

 

100

Nắp đậy sàng f400mm bằng thép không gỉ (Code: 542348)

101

Khay hứng sàng f400mm bằng thép không gỉ (Code: 540498)

 

Thiên Ý © 2016 Thiên Ý