Sàng rây phân tích cỡ hạt Haver & Boecker đường kính D50mm, tiêu chuẩn DIN ISO BS ASTM

Sang-phan-tich-co-hat-duong-kinh-D50mm-Haver & Boecker-Test-sieves-www.thieny.vnSÀNG RÂY PHÂN TÍCH CỠ HẠT ĐƯỜNG KÍNH D50MM

HÃNG HAVER & BOECKER- ĐỨC

(Tuỳ chọn cỡ lỗ sàng theo nhu cầu)

TT
THIẾT BỊ VÀ ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT
  SÀNG ĐƯỜNG KÍNH D50MM
Bộ sàng tiêu chuẩn DIN-NF-ISO 3310-BS 410

Hãng Sx : Haver & Boecker- Đức

Đường kính 50mm, cao 25mm

-Vật liệu: khung và lưới hoàn toàn bằng thép không gỉ, dày, chắc chắn, lỗ vuông.

-Mỗi sàng cung cấp giấy chứng nhận của hãng.

  • Bao gồm các cỡ lỗ sàng sau:

mm

 

1

Sàng đường kính 76mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 4 mm (Code: 522109)

2

Sàng đường kính 76mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 2.8 mm (Code: 522110)

3

Sàng đường kính 50mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 2.5 mm (Code: 522638)

4

Sàng đường kính 50mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ  2.36 mm (Code: 595892)

5

Sàng đường kính 50mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 2.24 mm (Code: 522640)

6

Sàng đường kính 50mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 2 mm (Code: 522111)

7

Sàng đường kính 50mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 1.8 mm (Code: 522641)

8

Sàng đường kính 50mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 1.7 mm (Code: 522642)

9

Sàng đường kính 50mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 1.6 mm (Code: 522645)

10

Sàng đường kính 50mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 1.4 mm (Code: 522112)

11

Sàng đường kính 50mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 1.25 mm (Code: 522290)

12

Sàng đường kính 50mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 1.18 mm (Code: 522646)

13

Sàng đường kính 50mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 1.12 mm (Code: 522647)

14

Sàng đường kính 50mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 1.0 mm (Code: 522113)

mm

15

Sàng đường kính 50mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 

0.9 mm (Code: 522648)

16

Sàng đường kính 50mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ  0.85 mm (Code: 522649)

17

Sàng đường kính 50mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 0.8 mm (Code: 522652)

18

Sàng đường kính 50mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 0.71 mm (Code: 522114)

19

Sàng đường kính 50mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 0.63 mm (Code: 522654)

20

Sàng đường kính 50mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 0.6 mm (Code: 522655)

21

Sàng đường kính 50mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 0.56 mm (Code: 522656)

22

Sàng đường kính 50mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 0.5 mm (Code: 522115)

23

Sàng đường kính 50mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 0.45 mm (Code: 522657)

24

Sàng đường kính 50mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 0.425 mm (Code: 522658)

25

Sàng đường kính 50mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 0.4 mm (Code: 521295)

26

Sàng đường kính 50mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 0.355 mm (Code: 522116)

27

Sàng đường kính 50mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 0.315 mm (Code: 522659)

28

Sàng đường kính 50mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 0.3 mm (Code: 522660)

29

Sàng đường kính 50mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 0.28 mm (Code: 522661)

30

Sàng đường kính 50mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 0.25 mm (Code: 522118)

31

Sàng đường kính 50mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 0.224 mm (Code: 522662)

32

Sàng đường kính 50mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 0.212 mm (Code: 522665)

33

Sàng đường kính 50mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 0.2 mm (Code: 522664)

34

Sàng đường kính 50mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 0.18 mm (Code: 522119)

35

Sàng đường kính 50mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 0.16 mm (Code: 522665)

36

Sàng đường kính 50mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 0.15 mm (Code: 522171)

37

Sàng đường kính 50mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 0.14 mm (Code: 522666)

38

Sàng đường kính 50mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 0.125 mm (Code: 522120)

39

Sàng đường kính 50mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 0.112 mm (Code: 522668)

40

Sàng đường kính 50mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 0.106 mm (Code: 522669)

41

Sàng đường kính 50mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 0.1 mm (Code: 521290)

42

Sàng đường kính 50mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 0.09 mm (Code: 522121)

43

Sàng đường kính 50mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 0.08 mm (Code: 521308)

44

Sàng đường kính 50mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 0.075 mm (Code: 522670)

45

Sàng đường kính 76mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 0.071 mm (Code: 522671)

46

Sàng đường kính 50mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 0.063 mm (Code: 521307)

47

Sàng đường kính 50mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 0.056 mm (Code: 522672)

48

Sàng đường kính 50mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 0.053 mm (Code: 522673)

49

Sàng đường kính 76mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ  0.05 mm (Code: 521304)

50

Sàng đường kính 50mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ  0.045 mm (Code: 521289)

51

Sàng đường kính 50mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 0.04 mm (Code: 522675)

52

Sàng đường kính 50mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 0.038 mm (Code: 522676)

53

Sàng đường kính 50mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 0.036 mm (Code: 522677)

54

Sàng đường kính 50mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 0.032 mm (Code: 521305)

57

Sàng đường kính 50mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ0.025 mm (Code: 521514)

58

Sàng đường kính 50mm bằng thép không gỉ cỡ lỗ 0.02 mm (Code: 521513)

59

Nắp đậy sàng f50mm bằng thép không gỉ (Code: 540662)

60

Khay hứng sàng f50mm bằng thép không gỉ (Code:541002)
Updated: 27/04/2017 — 7:02 chiều
Thiên Ý © 2016 Thiên Ý