Thiết bị đo độ chảy bê tông tự lèn SCC dạng “V” Matest Mod. C171

Thiết bị đo độ chảy bê tông tự lèn SCC dạng “V”

Mod. C171 / Hãng Matest- Italy

-Thiết kế dạng phểu V “V-funnel”

-Phù hợp tiêu chuẩn EN 12350-9 / SCC / ERMCO- EFNARC/ RILEM report N. 23 / comparable to UNI 11042

-Dùng thử độ chảy hỗn hợp vữa bê tông tự lèn SCC theo thời gian.

-Thích hợp dùng cho bê tông có cỡ đá max. 25mm

-Phểu bằng thép không gỉ, phần đáy có valve xả

-Kích thước phểu : 640 x 340 x 1050mm, nặng 40kg

  • Kèm theo:

+Phểu rót  (Mod.: C171-11)

-Bằng thép không gỉ

-Dùng rót bê tông vào phểu theo đúng tiêu chuẩn

+Thùng nhựa, 15-20 L/ Việt Nam

Dùng đựng mẫu thử chảy bên dưới

+Thước thẳng gạt mẫu 460mm/ Việt Nam

Updated: 18/01/2018 — 7:25 chiều
Thiên Ý © 2016 Thiên Ý