Thiết bị đo độ mịn xi măng Blaine tự động Testing Code: 1.0294

Thiết bị đo độ mịn xi măng Blaine hoàn toàn tự động

Code: 1.0294 / Hãng Sx: Testing- Đức

-Phù hợp tiêu chuẩn EN 196-6, so sánh được với ASTM C204 / BS 4550 / DIN 196-6.

-Điều khiển bằng máy tính/PC (không bao gồm PC) thông qua phần mềm cung cấp kèm theo.

-Quá trình thử nghiệm và phân tích hoàn toàn tự động giá trị Blaine.

Thiết kế với hệ thống Dyckerhoff 01 buồng thử rời

-Kích thước cell thử : f41mm

-Thể tích chứa mẫu của cell thử : 75ml

Sử dụng giấy lọc đường kính f41mm

-Sử dụng dung dịch dầu áp kế.

-Nguồn điện: 230V, 50Hz

-Kích thước máy : 250 x 410 x 440 mm

-Khối lượng: 14.2 kg

Cung cấp bao gồm:

+Máy chính với ống áp kế chữ “U” gắn sẵn

+Cell đo mẫu f41mm, thể tích 75ml

+Giấy lọc f41mm, hộp 500 miếng

+Giấy lọc bụi f13mm, 10 miếng

+Dung dịch dầu áp kế

+Syring với dây nối

+Thanh đầm Tamper

+Đầu cắm, sensor gắn sẵn bên trong

+Phần mềm thử nghiệm và phân tích

+Tài liệu hướng dẫn sử dụng

Lưu ý: Người sử dụng cần trang bị máy tính để dùng

  • Phụ kiện kèm theo:

Cát chuẩn thô, loại 1 (Code: 1.0291.01)

-Trọng lượng riêng của bề mặt: khoảng 2830 cm2/g

-Khối lượng: khoảng 600g

Cát chuẩn mịn, loại 2 (Code: 1.0291.02)

-Trọng lượng riêng của bề mặt: khoảng 4.000 cm2/g

-Khối lượng: khoảng 600g

Updated: 26/09/2017 — 8:38 chiều
Thiên Ý © 2016 Thiên Ý