Thiết bị đo giới hạn chảy bê tông tự lèn SCC dạng vòng J Matest Mod. C174N

Thiết bị đo giới hạn chảy bê tông tự lèn SCC dạng vòng J
Mod. C174N / Hãng Matest- Italy

-Thiết kế dạng vòng J “J-Ring”

-Dùng thử giới hạn chảy hỗn hợp bê tông tự lèn SCC theo thời gian.

-Phù hợp tiêu chuẩn EN 12350-12/ comparable to: UNI 11045 / ASTM C1621.

-Bằng thép xi mạ điện, vòng đường kính 300mm với 16 thanh đứng vuông góc kích thước f18 x 140mm, khoảng cách các thanh là 41mm.

  • Kèm theo:

+Côn sụt  bằng thép mạ kẽm (Mod.: 170)

-Phù hợp tiêu chuẩn EN 12350-2 Spec

+Tấm đế bằng thép mạ kẽm (Mod.: 170-01)

-Kích thước 905 x 905mm

-Có vòng định tâm f210 và f500mm

Updated: 18/01/2018 — 7:33 chiều
Thiên Ý © 2016 Thiên Ý