Thiết bị kiểm tra độ co ngót đo độ nở Sulphat Matest Mod. E077 KIT

e077kit-e077-01kit-e078-kit-thiet-bi-kiem-tra-do-co-ngot-do-no-sulphate-matest-www-thieny-vn

Thiết bị kiểm tra độ co ngót đo độ nở Sulphat

Mod. E077 KIT, Code: E077 / Hãng Matest- Italy

-Dùng xác định mẫu co ngót của vữa xi măng 25 x 25 x 285mm và các mẫu khác nhau của vữa xi măng

-Phù hợp tiêu chuẩn EN 1367-4, 12617-4; ASTM C151; C490 ; NF P15-433; P18-427; BS 1881:5, 6073, 812: 102; DIN 1164.

Sử dụng đồng hồ chuyển vị cơ 5/ 0.001mm

-Kích thước : 180 x 450mm

-Khối lượng : nặng 10kg

Cung cấp kèm theo đồng hồ đo chuyển vị 5 mm, vạch 0.001mm loại cơ

  • Kèm theo:

Thanh so sánh mẫu co ngót, Thanh chuẩn Mod. E078-01

-Dùng so sánh mẫu co ngót (Thanh chuẩn)

-Dùng cho mẫu 25x25x250mm và 75x75x254mm

-Phù hợp tiêu chuẩn ASTM C490; BS 1881; UNI

Updated: 25/12/2016 — 3:25 chiều
Thiên Ý © 2016 Thiên Ý