Thiết bị lọc dung dịch bằng áp suất Ofite Code 140-31

140-31-Thiet-bi-loc-dung-dich-khoan-bang-ap-suat-Ofite-code-140-31-www.thieny.vn

Thiết bị lọc dung dịch bằng áp suất

Code: 140-31 / Hãng Ofite- Mỹ

-Loại lọc áp suất để bàn, với van chỉnh áp suất và ống nối.

-Đo tính chất lọc và các đặc điểm đóng bánh vách của dung dịch khoan là cơ sở để điều khiển và xử lý dung dịch khoan, như hàm lượng dầu, nước hay huyền phù. Các hệ số này ảnh hưởng bởi lọai và số lượng của chất rắn trong dung dịch và các tương tác lý hóa của chúng, và bị ảnh hưởng bởi sự thay đổi nhiệt độ và áp suất.

-Lọc áp suất thấp giúp xác định sự lọc và các đặc tính đóng bánh vách của dung dịch khoan. Lọc áp suất thiết kế có thân để giữ mẫu bùn, đường áp suất vào, tấm đế với lưới và giấy lọc.

-Buồng áp suất được thiết kế đặt giấy lọc f90mm ở đáy và lấy các hạt ra khỏai dung dịch. Tiết diện lọc 4,580 ± 60mm2. Áp suất có thể dùng với bất kỳ nguồn không nguy hiểm nào bằng khí hay lỏng.

-Van chỉnh áp có thể dùng với bình áp suất xách tay, catridge áp suất hay áp suất thủy lực.

Nguyên bộ bao gồm:

+Hộp giấy lọc áp suất thấp, f90mm, 100 miếng

+Buồng mẫu

+Tấm đế buồng mẫu

+Nắp buồng mẫu

+Lưới lọc, 60 mesh

+Vòng đệm neoprene

+Khung giá để bàn

+Threaded insert

+T-screw

+Đỡ ống đong

+Thanh đỡ

+Ống dẫn khí, 914mm, áp suất thấp

+Thumb srew

+Adapter ống dẫn khí

+Lọc nỉ

+Van chỉnh áp

+Áp kế 200PSI

+Van trích an tòan

+Ống đong 25ml

Updated: 27/03/2017 — 9:30 sáng
Thiên Ý © 2016 Thiên Ý