Thiết bị lọc dung dịch khoan bằng áp suất Fann Part.no: 207223

Thiết bị lọc dung dịch khoan bằng áp suất

Part.no: 207223 / Hãng Fann- Mỹ

-Loại lọc áp suất thấp để bàn, với van chỉnh áp suất và ống nối.

-Thiết bị lọc áp áp suất LPLT Series 300 (đôi khi được gọi là API Filter Press) dùng để xác định tính chất lọc của bùn khoan và các đặc điểm đóng bánh vách của dung dịch khoan là cơ sở để điều khiển và xử lý dung dịch khoan, như hàm lượng dầu, nước hay huyền phù. Các hệ số này ảnh hưởng bởi loại và số lượng của chất rắn trong dung dịch và các tương tác lý hóa của chúng, và bị ảnh hưởng bởi sự thay đổi nhiệt độ và áp suất.

-Thiết bị lọc áp suất thiết kế có bình gắn trên khung để giữ mẫu bùn, đường áp suất vào, tấm đế với lưới và giấy lọc.

-Thiết kế để sử dùng khí Nitrogen để hoạt động.

-Áp suất làm việc: 100 psi

-Tiết diện bề mặt lọc là 7.1 inch2, như quy định tại Viện Dầu mỏ Hoa Kỳ, “API Recommended 13B-1 và 13B-2”.

-Van chỉnh áp an toàn.

Lưu ý: Khách hàng tự trang bị bình khí Nitrogen hoặc nguồn cấp khí Nitrogen để thí nghiệm

Updated: 25/10/2017 — 5:38 chiều
Thiên Ý © 2016 Thiên Ý