Thiết bị phân tích đoạn nhiệt độ mẫu xi măng và bê tông Calmetrix Model F-CAl-4000

Thiết bị phân tích đoạn nhiệt độ trong mẫu xi măng- bê tông

Model F-Cal 4000 / Hãng Sx: Calmetrix- Mỹ

-Loại bán tự động, xách tay đi hiện trường.

-Thiết bị mô phỏng sự biến đổi đoạn nhiệt độ trong xi măng và bê tông.

-Thiết kế đo với 04 mẫu độc lập cùng lúc với cốc chứa mẫu thử tiêu chuẩn hoặc các loại cốc chứa mẫu thử khác có kích thước tối đa f75 x H150mm (f3” x H6”)

  • Thông số kỹ thuật:

-Số mẫu thử :              04 chỗ

-Khối lượng mẫu thử:  lên đến 4.5kg (10 lbs)

-Thang nhiệt độ đo:  -40…100°C / -40…212°F

-Độ phân giải :         0.05°C tại 20°C / 0.09°F tại 68°F

-Độ chính xác :        ±0.25°C tại 25°C/ ±0.45°F tại 68°F

-Độ trôi :                   <0.1°C/ 0.2°F trên 1 năm sử dụng

-Thời gian đáp ứng : < 6 phút đến 90%

-Tốc độ ghi mẫu :      5 phút

-Nhiệt độ hoạt động : -20 … 70°C / -4°F  … 158°F

-Nguồn nuôi: dùng pin sạc 2V CR-2032 Lithium

-Thời gian sử dụng pin liên tục đến 03 năm

-Kích thước máy : 600 x 600 x 350mm

-Khối lượng : 12.7kg/ 28lbs

Cung cấp bao gồm:

+Máy chính F-Cal 4000

+Cáp nối USB kết nối máy tính

+Phần mềm F-Cal Logger vận hành máy

+Phần mềm F-Cal Reports tại báo cáo và thực hiện phân tích dữ liệu

+Phần mềm F-Cal Set dùng tính thời gian cài đặt sử dụng các đường cong nhiệt lượng (cho bản quyền)

+Tài liệu hướng dẫn sử dụng

Lưu ý: khách hàng tự trang bị máy tính

Updated: 01/06/2017 — 4:22 chiều
Thiên Ý © 2016 Thiên Ý