Thiết bị thử đông kết của vữa tươi Matest Model E083-10

Thiết bị thử đông kết của vữa tươi

Model E083-10 / Hãng Sx: Matest- Italy

-Dùng xác định thời gian đông kết của vữa tươi, vữa xây, xi măng xây trát.

-Phù hợp tiêu chuẩn EN 13294 / EN 1015-9

-Chiều cao rơi có thể điều chỉnh được

-Cơ cấu hoạt động bằng đòn bẩy tạo lực ấn kim

-Dùng cốc chứa mẫu bằng nhôm cứng f90 x H60mm

-Kích thước ngoài : 380 x 300 x 500mm

-Khối lượng :  nặng 12 kg

Cung cấp bao gồm thiết bị thử xuyên lún vữa, kim xuyên bằng thau thử đông kết vữa tươi, cốc chứa mẫu f90xH60mm

Updated: 22/08/2017 — 9:09 sáng
Thiên Ý © 2016 Thiên Ý