Thiết bị thử đông kết vữa bê tông Matest Model C213

Thiết bị thử đông kết vữa bê tông

Mod. C213 / Hãng Sx : Matest- Italy/EU

-Dùng xác định thời gian đông kết của vữa bê tông bằng thí nghiệm kháng xuyên lún, khi giá trị độ sụt lớn hơn zero.

-Phù hợp tiêu chuẩn ASTM C403 / AASHTO T197 / UNI 7123

-Giá trị đo lực kháng xuyên max.: 100 kgf (≈ 980N) / (1 kgf = 9.80665 N)

-Vạch chia : 1 kgf (≈ 9.8N)

-Gồm bộ 06 đầu kim đo có diện tích là 650/ 325/ 160/ 65/ 32 và 16 mm2

-Kích thước hộp đựng : 450x160x70mm, nặng 5kg

Updated: 16/03/2018 — 6:06 chiều
Thiên Ý © 2016 Thiên Ý