Thiết bị thử kim lún nhựa đường Matest Model B056-01 KIT, Code: B057-11

B056-01KIT-thiet-bi-thu-kim-lun-nhua-duong-matest-b056-01kit-www.thieny.vn

Thiết bị thử kim lún nhựa đường

Mod. B056-01 KIT, Code: B057-11

Hãng Matest- Italy

-Dùng xác định độ kết dính của nhựa dưới điều kiện của tải trọng, thời gian và nhiệt độ.

-Phù hợp tiêu chuẩn EN 1426 / ASTM D5/ BS 2000 / NF T66-004 / AASHTO T49 / UNI 4162 / UNE 7013 / NLT 124 / CNR N° 24

-Chân đế bằng nhôm với bu-lông chỉnh cân bằng

-Thước chia vạch sử dụng loại thước cặp điện tử có độ phân giải 0.01mm, nút chỉnh Zero.

-Nguồn điện : 230V, 50Hz, 200W

-Kích thước : 220 x 280 x 410mm

-Khối lượng : nặng 15kg

Cung cấp bao gồm : Máy chính điện tử hiển thị số, quả gia tải 50g và 100g, kim lún, hai cốc mẫu 55 x 35mm và 70 x 45mm và tài liệu sử dụng

Updated: 26/03/2017 — 6:15 chiều
Thiên Ý © 2016 Thiên Ý