Thiết bị thử kim lún nhựa đường Matest Model B056 KIT, Code: B056-10

B056-KIT-Bo-thu-kim-lun-nhua-duong-matest-b056kit-www.thieny.vn

Thiết bị thử kim lún nhựa đường

Mod. B056 KIT, Code: B056-10

Hãng Matest- Italy

-Dùng xác định độ kết dính của nhựa dưới điều kiện của tải trọng, thời gian và nhiệt độ.

-Phù hợp tiêu chuẩn EN 1426 / ASTM D5/ BS 2000 / NF T66-004 / AASHTO T49 UNI 4162 / UNE 7013 / NLT 124 / CNR N° 24

-Đường kính mặt đồng hồ : f150mm

-Mặt đồng hồ chia vạch :    0.1mm

-Kích thước : 220 x 170 x 410mm

-Khối lượng : nặng 11kg

Cung cấp bao gồm : chân giá đỡ, mặt đồng hồ với vạch chia 0.1mm, nút nhấn thả kim, bộ phận tự động chỉnh về zero, quả gia tải 50g và 100g, kim lún, hai cốc mẫu 55 x 35mm và 70 x 45mm và tài liệu sử dụng

Updated: 09/02/2017 — 7:18 chiều
Thiên Ý © 2016 Thiên Ý