Thiết bị thử kim lún nhựa đường tự động Matest Model B057 KIT, Code: B057-11

B057-KIT-Bo-do-kim-lun-nhua-duong-tu-dong-matest-b057kit-www.thieny.vn

Thiết bị thử kim lún nhựa đường tự động

Mod. B057 KIT, Code: B057-11

Hãng Matest- Italy

-Dùng xác định độ kết dính của nhựa dưới điều kiện của tải trọng, thời gian và nhiệt độ.

Có bộ phận điều khiển điện từ tự động giữ kim trong 5 giây

-Phù hợp tiêu chuẩn EN 1426 / ASTM D5/ BS 2000 / NF T66-004 / AASHTO T49 UNI 4162 / UNE 7013 / NLT 124 / CNR N° 24

-Đường kính mặt đồng hồ : f150mm.

-Mặt đồng hồ chia vạch :    0.1mm

-Nguồn điện : 230V, 50Hz, 200W

-Kích thước : 220 x 280 x 410mm

-Khối lượng : nặng 15kg.

Cung cấp bao gồm : chân giá đỡ, mặt đồng hồ với vạch chia 0.1mm, nút nhấn thả kim, bộ phận điều khiển điện từ tự động giữ kim trong 5 giây, quả gia tải 50g và 100g, kim lún, hai cốc mẫu 55 x 35mm và 70 x 45mm và tài liệu sử dụng.

Updated: 09/02/2017 — 7:20 chiều
Thiên Ý © 2016 Thiên Ý