Thiết bị thử lưu động vữa xi măng Matest Mod. E086 KIT, Code E086-01

e086kit-ban-dan-thu-luu-dong-vua-xi-mang-astm-c230-matest-e086kit-www-thieny-vn

Thiết bị thử lưu động vữa xi măng

Mod. E086 KIT, Code: E086-01

Hãng Matest- Itlay

-Dùng thử độ lưu động và công tác của vữa.

-Phù hợp tiêu chuẩn ASTM C230, BS 4551:1

-Để thực hiện thí nghiệm, mẫu được chứa trong khuôn hình nón cụt, đặt mẫu đã tháo khuôn trên

bề mặt kim loại được nâng lên và thả rơi với độ cao xác định.

Vận hành bằng tay quay.

-Mặt bàn hình tròn đường kính 254mm

-Chiều cao thả rơi là 12.7mm

Cung cấp nguyên bộ gồm mặt bàn f254mm, bộ phận truyền động bằng tay quay, khuôn thử lưu động và thanh đầm bằng gỗ.

Updated: 25/12/2016 — 10:08 chiều
Thiên Ý © 2016 Thiên Ý