Thiết bị thử xuyên lún vữa xây Matest Mod. E083

e083-thiet-bi-thu-do-xuyen-lun-vua-xi-mang-matest-e083-www-thieny-vn

Thiết bị thử xuyên lún vữa xây

Mod. E083 / Hãng Sx: Matest- Italy

-Dùng xác định độ ổn định và khả năng giữ nước của vữa, vữa xây, xi măng xây trát.

-Phù hợp tiêu chuẩn EN 413-2, 459-2, 1015-4; DIN 4211.

-Chân đế cho phép đặt kim xuyên ở vị trí trung tâm của khuôn chứa mẫu thử.

-Chiều cao rơi có thể điều chỉnh đến 100mm

-Kíc thước ngoài : 200 x 200 x 700mm

-Khối lượng :  nặng 08 kg

Cung cấp bao gồm thiết bị thử xuyên lún vữa, kim xuyên plunger, khuôn chứa mẫu, thanh đầm.

Updated: 22/08/2017 — 9:10 sáng
Thiên Ý © 2016 Thiên Ý