Thiết bị xác định nhiệt thuỷ hoá của xi măng theo phương pháp đẳng nhiệt Model I-Cal 8000 HPC

Thiết bị xác định nhiệt thuỷ hoá của xi măng theo phương pháp đẳng nhiệt
Model I-Cal 8000 HPC
Hãng Sx: Calmetrix- Mỹ
-Theo phương pháp đẳng nhiệt
-Dùng kiểm tra nhiệt thủy hóa cho các vật liệu với mẫu hồ, vữa hoặc bê tông.
-Phù hợp theo các tiêu chuẩn ASTM C1702, C1679, C563, C1897, EN 196-11 và RILEM R3.
-Đo nhiệt lượng được tạo ra từ một phản ứng hóa học. Đối với các nhà khoa học vật liệu xây dựng và các chuyên gia về xi măng và bê tông, phép đo nhiệt
lượng là một công cụ hữu ích để nghiên cứu các đặc tính của vật liệu kết dính. Luồng nhiệt được đo bằng nhiệt lượng kế theo dõi các phản ứng thủy hóa của xi măng, giúp hiển thị rõ đặc tính của bê tông hoặc vữa theo cách mà thời gian đặt đơn giản hoặc thử nghiệm cường độ nén không thể thực hiện được.
-Thời gian và hình dạng của đường cong nhiệt độ thu được thông qua phép đo nhiệt lượng là một chỉ số về tính năng tương đối của hỗn hợp gốc xi măng và các tương tác bất lợi có thể xảy ra giữa các vật liệu được sử dụng trong hỗn hợp. Trong phép đo nhiệt lượng đoạn nhiệt, các mẫu bê tông ở trong môi trường cách nhiệt hoàn hảo, mô phỏng quá trình thủy hóa ở lõi của ứng dụng bê tông khối lớn.
-Trong thiết bị đo nhiệt lượng theo đẳng nhiệt, nhiệt độ bên ngoài được duy trì không đổi để mô phỏng các nhiệt độ đóng rắn khác nhau. Việc kiểm soát nhiệt độ chặt chẽ hơn nữa cho phép khả năng lặp lại tuyệt vời.
-Thiết bị có độ chính xác cao
-Loại thiết kế với 08 vị trí mẫu thử
-Kích thước mẫu tối đa: 125ml mỗi vị trí thử
-Thang nhiệt độ cài đặt : 5 … 70°C
-Kiểu điều nhiệt: bằng không khí
-Độ ổn định nhiệt độ : ± 0.02°C
-Giới hạn phát hiện : 5 microW

-Độ chính xác : ± 100 microW
-Độ nhiễu trong ngắn hạn : < ± 10 microW
-Đường cơ sở hơn 24 giờ:
+Với độ trôi: < 80 microW
+Với độ lệch: < ± 50 microW
-Đường cơ sở hơn 72 giờ, theo ASTM C1702:
+Với độ trôi: < 0.1 microW/g/h
+Với độ lệch: < ± 4 microW/g
-Thời gian thử nghiệm khuyến nghị tối đa đến 28 ngày

-Máy có buồng làm mát và gia nhiệt Peltier, được điều khiển bằng máy tính.
-Nguồn điện : 110-240 V/ 50-60Hz
-Kích thước máy : 550 x 420 x 560mm
-Khối lượng : 47kg
Cung cấp bao gồm:
+Máy chính I-Cal 8000 HPC
+Tất cả các phụ kiện cho 08 vị trí thử
+Cáp nối USB kết nối máy tính
+Phần mềm dùng để vận hành thiết bị
+Phần mềm dùng tạo báo cáo và thực hiện phân tích dữ liệu
+Phần mềm dùng để tính thời gian cài đặt bằng cách sử dụng các đường cong đo nhiệt lượng
+Phần mềm dùng để suy luận hoặc dự đoán cường độ nén bằng cách sử dụng các đường cong đo nhiệt lượng
+Phần mềm dùng để tính toán năng lượng kích hoạt và theo dõi các biểu đồ Arrhenius về độ nhạy nhiệt độ
+Phần mềm dùng để dễ dàng kiểm tra theo tiêu chuẩn ASTM C1702
+Phần mềm dùng để tối ưu hóa mức độ Sunfat trong hỗn hợp xi măng

Updated: 12/07/2021 — 2:06 chiều
Thiên Ý © 2016 Thiên Ý