Thiết bị xác định sức kháng cắt của đất- Dụng cụ thử cắt cánh đất AMS Code: 59033

Thiết bị xác định sức kháng cắt của đất- Dụng cụ thử cắt cánh đất

Code: 59033 / Hãng AMS- Mỹ

-Dùng đo lực kháng cắt của ống lỗ khoan hoặc trên bề mặt của mẫu đất, loại nhỏ gọn bỏ túi

-Có đầu thử cho 03 thang đo lực kháng cắt

-Thang lực thử cắt trực tiếp : 0 … 1.0 x 0.05kg/cm2.

-Thang lực thử cắt với hệ số : 0.2 và 2.5 kg/cm2 khi sử dụng cách cắt nhỏ và lớn.

-Tổng lực thử cắt với hệ số : 0 … 2.5 kg/cm2

Cung cấp bao gồm dụng cụ thử cắt cánh, 03 đầu thử cắt (chuẩn, lớn và nhỏ) túi đựng

Updated: 06/04/2019 — 12:20 chiều
Thiên Ý © 2016 Thiên Ý