Thước cặp cải tiến xác định hạt thoi dẹt đá Matest Model A072

A072-Thuoc-do-hat-thoi-det-cua-da-matest-a072-www.thieny.vn

Thước cặp cải tiến xác định hạt thoi dẹt đá

Mod. A072 / Hãng Sx: Matest- Italy

-Phù hợp tiêu chuẩn EN 933-4, 933-5, 933-7 / DIN 4226 / CNR N.95/ NLT 354.

-Dùng xác định hạt thoi dẹt của đá, cốt liệu thô như độ dày và độ dài của đá.

Updated: 22/04/2017 — 5:17 chiều
Thiên Ý © 2016 Thiên Ý