Tuyển dụng

Tuyển dụng

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC KỸ THUẬT THIÊN Ý               Chúng tôi: +Thành lập từ năm 2004. +Chuyên cung cấp thiết bị- dung cụ khoa học kỹ thuật và hoá chất dùng trong phòng thí nghiệm, thiết bị phân tích, kiểm tra, đo lường thuộc nhiều lĩnh vực như: thực phẩm, môi […]

Thiên Ý © 2016 Thiên Ý